2017. április 4., kedd

Bátran egyél az Élet fájáról!

"Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek." /Róm 5, 17/

Mindannyian ismerjük a bűnbeesés esetét Mózes első könyvének harmadik fejezetéből.

Isten fát állított a kert közepére, a Jó és a Gonosz tudásának a fáját, melyről megparancsolta, az emberpárnak, hogy ne egyenek arról; mert amely napon esznek, meghalnak.
A "ne egyél arról" parancsot sátán ravaszul megkérdőjelezte az embernél: "Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?" /1 Móz 3, 2/
Azonban nemcsak a "csakugyan-nal" vitte kételkedésbe Évát, megkérdőjelezve a Teremtő szavait; hanem az Isten teljes gondoskodásáról való hitet is megbillentette az emberben, amikor hozzá tette, hogy a "kertnek egy fájáról se egyetek? " 
Ezzel még jobban el tudta érni ravaszságával azt, hogy  célratörő módon, az asszonyt gondolataiban a tiltott fára fókuszáltassa. Éva, mint egy verset mondta fel Isten szavait, és a kígyó átlátott ezen a sebezhető felszínességen, tovább szőtte a szálakat. 

S hogyan folytatta? Erőteljes tagadásban jelentette ki, hogy "Bizony nem haltok meg;" . /1Móz 3, 4/
S hogy még hatásosabb tudjon lenni, felpozicionálta az embert Isten mellé, "olyanok lesztek, mint az Isten; jónak és gonosznak tudói." /1Móz, 3, 5/ 
A halálról fogalma sem volt még az embernek, de Isten dicsőségét látva, valószínűleg vágyott arra, hogy a Teremtőhöz hasonló legyen.
Sátán mindig saját romlottságából építkezik, amikor támadás alá vesz téged. Megkeresi a vágyott dolgot az életedben, lehet az bármi, és levetíti előtted a lehetőségeket.

Hogyan is maradhatnál ki a moziból, mikor Isten Fiát is ugyanezzel az  ősrégi módszerrel kísértette?

Azonban hála Istennek, hogy gondoskodott a bűnbeesés fája helyett, a szabadulás fájáról! A Halál fája helyett az Élet fájáról! 
A Halál fája kedves volt a szemnek. Ott ékeskedett az Éden közepén. Ott, ahol Isten járt-kelt az Ő jelenlétében.
Krisztus keresztje Jeruzsálem városán kívül, a kopár Golgotán, a vesztőhelyen magasodott. Kirekesztve állt, kirekesztve az Örökkévaló jelenlétéből. Az emberek szemeinek nem volt kívánatos az a Gyümölcs, mely függött rajta:
" ... nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk Őreá, de nem volt ábrázata kívánatos!/Ézsa 53, 2/

Lásd meg Isten csodálatos megoldását, az Édenkerti veszteség visszaállítására! 
A megoldás már a bűnbeesés előtt megvolt Isten tervében. Két fát emel ki az Ige a sok fa közül, mely a kert közepén állt: a Jó és Gonosz tudásának a fáját, azaz a Halál fáját és az Élet fáját. Ez egy előkép. Isten már az Édenben oda helyezte, oda ültette a Jó és Gonosz tudásának fája mellé az Élet fáját!  
Ez a fa a Kereszt! 
Jézus, a Gyümölcs, egyszer, s mindenkorra visszavásárolta vérével az embert sátán karmaiból!
Addig a napig a halál uralkodott az emberen, de ma Krisztus győzelme által MI uralkodunk az életben! 
Az embert a halál fája mezítelenné tette, elvette Isten dicsőségét egész lényéről, de Jézus Krisztusban, a Királyok Királyában dicsőséggel ruházta fel. Jézus csúfsága lett a Te ékességed! Az Ő halálával, nemcsak az örök élet részesévé lettél, hanem felemelt Magához, hogy együtt uralkodj Ővele. Bővölködve a kegyelemben, és a megigazulás ajándékában! /Róm 5, 17/
Ilyen a tökéletes Isteni helyreállítás, testvérem! 
Isten már az Édenben oda helyezte, oda ültette a Jó és Gonosz tudásának fája mellé az Élet fáját!  

Isten nem tart vissza semmit Tőled!
Ne kételkedj, ha suttog a gonosz, nincs többé köze hozzád! Hanem uralkodj Krisztusban, hiszen Isten az Ő Szerelmes Fiában MINDENT neked adott! 
MINDENT....MINDENT! 

Isten áldjon meg!

Forrás: Toth-Szabo Krisztina

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése