2019. november 20., szerda

 

Értesítjük kedves híveinket, hogy 2019. november 24-én 15:30 órakor a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) hagyományos római rítusú szentmise lesz Alácsi Ervin János atya celebrálásában.


Várjuk kedves híveinket!

2019. november 15., péntek

Értesítjük kedves híveinket, hogy 2019. november 17-én 15:30 órakor a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában.

Várjuk kedves híveinket!

2019. november 13., szerda

MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK EMLÉKNAPJA - NOVEMBER 13.

'A magyar szentek és boldogok közös ünnepnapját 1984-ben vezette be a Magyar Katolikus Püspöki Kar, emlékezve arra, hogy mi, magyarok az államalapítástól napjainkig sok szentet és boldogot adtunk a világ számára. A mai napon különösen tekintsünk a magyar szentek példájára, és újítsuk meg elhatározásunkat hazánkért és honfitársainkért végzett szolgálatunkban.'
'Eredetileg november 6-án volt az egyházmegye ereklyéinek ünnepe. Azokat a szenteket ünnepeltük, akiknek ereklyéit templomainkban tiszteljük. A mai napon nemcsak rájuk emlékezünk, hanem mindazokra a szentekre is, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek a magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Névtelen magyar szentek ők, egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Vannak köztük olyanok, akiket népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt.'
'Mindenható, örök Isten, te megadtad, hogy egy napon ünnepeljük a magyar szentek és boldogok dicsőségét. Kérünk, sokszoros közbenjárásukra áraszd bőven reánk nagy irgalmadat. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.'
Amen.
A képen a következők lehetnek: 6 ember

Forrás: DICSŐSÉG A MAGASSÁGBAN ISTENNEK FB OLDAL
https://dicsoseg.blogspot.com


Forrás: Dicsőség a Magasságban Istennek FB oldal
https://dicsoseg.blogspot.com


2019. november 3., vasárnap

Polcz Alaine és Baló György beszélgetése a halálról

"Haldoklás. Halál. Gyász. Nehéz velük... Pedig előbb-utóbb mindannyiunkkal megtörténnek. Talán sokaknak segít ez a gyönyörű interjú. Isten nyugosztalja gyermekeim kivételes tehetségű és emberségű, imádott Apukáját, Baló Györgyöt. Remélem, hogy Odaát folytatják a megkezdett beszélgetést a csodás Polcz Alaine-nel..." /MK/


                                            MI LESZ A HALÁL UTÁN?

Részlet a tavaly november közepén megjelent Beer Miklóssal készült interjúsorozat negyedik kötetéből Most már látom címmel. A kiadó engedélyével közlünk részleteket a kötetből.

"Az ideológiák teljesen öncélú harcának, a jobb- és baloldal állandó küzdelmének az értelmetlensége akkor válik teljesen nyilvánvalóvá, amikor belátjuk, egyetlen dologgal nem foglalkozik egyetlen pártprogram sem: mi lesz a halál után. Minden politikai erő arra törekszik, hogy a saját elgondolása szerint rendezze a társadalom életét. Emelje a nyugdíjakat, építse az úthálózatot, fejlessze az orvosi ellátást.

Bátran rá kellene kérdezni: és ezzel mégis mennyi időre oldanak meg bármit is?

Ha eltekintünk a halál tényétől, szörnyű naivitásban élünk.
A püspök szerint a halálról nem őszintén beszélni struccpolitika, amihez az ember felelőtlensége is párosul.

A haláltól félünk, de közben száguldozunk, és előzünk a záróvonalon.
Szomorúnak tartja, hogy miközben az emberek órákig beszélnek a labdarúgó világbajnokságról, a létfontosságú dolgokról alig, arról például, hogy ami a földi életünk után következik, annak soha nem lesz vége. Soha. Felfoghatatlanul komoly dolog ez.

Érthetőnek tartja, hogy az emberek tervezgetik életüket, anyagi biztonságra törekszenek, sikeresen szeretnének élni.
De meddig? Nyolcvan év elég? Esetleg kilencven vagy száz? És utána?

Azt hiszem, legbelül sok nem vallásos is sejti, hogy valami hatalmas titokról van szó."

2019. október 31., csütörtök

2019. november 3. - Pünkösd utáni XXI. vasárnap

2019. november 3-án szentmise lesz 15:30-kor a Szeged-Felsővárorsi Szent Miklós minorita templomban (Munkácsy u. 6.).

Példabeszéd a könyörtelen szolgáról