2015. december 30., szerda

hagyományos római rítusú Szentmise - 2016 január 3

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!
A mű alkotója: Veres Magdolna

2015. december 26., szombat

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 december 27

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!

2015. december 20., vasárnap

Aranyvasárnap - Advent negyedik vasárnapja - hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 december 20

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!

2015. december 12., szombat

Ezüstvasárnap - Advent harmadik vasárnapja - hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 december 13

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!

2015. december 3., csütörtök

Bronzvasárnap- Advent második vasárnapja- hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 december 6

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!

2015. november 28., szombat

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 november 29

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!
Kép forrása: http://egyuttazevmindenunnepenklub.network.hu

2015. november 20., péntek

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 november 22

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!
Forrás: Szabó András XII. stáció: Jézus meghal a kereszten Típussor: a realizmus, eredeti Technika: olaj, fából készült hajón A létrehozás napja: 2011 Méret: 30 cm x 24 cm

2015. november 13., péntek

NOVEMBER 13. A MAGYAR SZENTEK ÉS BOLDOGOK NAPJA! EMLÉKEZZÜNK RÁJUK!

Magyarországhoz köthető szentek segítségül hívása
Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus kegyelmezz nekünk! Uram irgalmazz nekünk! Krisztus hallgass minket! Krisztus hallgass meg minket! Mennybéli Atyaisten! - Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten! Szentlélek Úristen! Szentháromság egy Isten! Szentséges Szűz Mária, - Könyörögj érettünk! Magyarok Nagyasszonya, Szent István király, Szent Imre herceg, Szent László király, Boldog Gizella királyné, Árpád-házi Szent Margit, Árpád-házi Szent Kinga, Árpád-házi Boldog Jolán, Árpád-házi Szent Erzsébet, Prágai Szent Ágnes, Skóciai Szent Margit, Az Árpád-ház minden szentjei, - Könyörögjetek érettünk! Szent András és Benedek remeték, Szent Hedvig királyné, - Könyörögj érettünk! Portugáliai Szent Erzsébet, Esztergomi Boldog Özséb, Szent Márton püspök, Szent Adalbert püspök, Szent Gellért püspök, Boldog Mór püspök, Kapisztrán Szent János, Szent Márk, István és Menyhért kassai vértanúk, - Könyörögjetek érettünk! Boldog Apor Vilmos püspök, - Könyörögj érettünk! Boldog Meszlényi Zoltán püspök, Boldog Romzsa Tódor püspök, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök, Boldog Scheffler János püspök, Boldog Battyhány-Strattmann László, Boldog IV. Károly király, Boldog Salkaházi Sára, Mindnyájan magyar szentek és boldogok, - Könyörögjetek érettünk! Istennek minden szentjei, Légy irgalmas! - Ments meg, Uram, minket! Minden gonosztól, Minden bűntől, Az ördög cselvetéseitől, Haragtól, gyűlölségtől, és minden gonosz akarattól, Az örök haláltól, Megtestesülésed által, Születésed által, Keresztséged és szent böjtölésed által, Kereszted és kínszenvedésed által, Halálod és temetésed által, Szentséges föltámadásod által, Csodálatos mennybemeneteled által, A Szentlélek kiáradása által, Dicsőséges eljöveteled által, Hogy nekünk kegyelmezz! - Kérünk téged, hallgass meg minket! Hogy minket igaz bűnbánatra vezérelj, Hogy minket szent szolgálatodban megőrizz és megtarts, Hogy minden jótevőnknek örökkévaló javaidat megadd, Hogy a földnek bő gyümölcsét megadd és megtartsd Hogy az Anyaszentegyházat kormányozd és megerősitsd, Hogy a római pápát és az egész papi rendet a szent vallásban megtartsd, Hogy az egész kereszténységnek egységet adj, Hogy minden embert az evangélium világosságára elvezess, Krisztus, hallgass minket! Krisztus hallgass meg minket! Könyörögjünk! Istenünk! Te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket: Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kép forrása: Boldogasszony Országa

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 november 15

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!
Kép forrása: Pataki Borbála

2015. november 1., vasárnap

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 november 8

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!
Kép forrása: Marian Valley

2015. október 31., szombat

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 november 1

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket! Képek forrása: www.karosz.hu, Marian Valley facebook

2015. október 29., csütörtök

2015. október 28., szerda

Tudta Ön, hogy a karmeliták nem csak a Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostort, de a templomot is átalakították?

Korunk embere számtalan magyar szentélyrombolásnak lehet élő tanúja. Álljon itt bástyaként a műemlékvédelem pozitív ékességeként a következő történet. 1892-ben a már több mint száz éve más célokat szolgáló Kolostort a mayerlingi karmelita apácák vették birtokukba. Mivel a rend szigorú és a külvilággal való kapcsolatot kerülő életvitelt írt elő tagjainak, az épületet is ennek megfelelően alakíttatták át. Az apácák szerették volna megszerezni a templom tulajdonjogát is, de azt patrónusuk, Zalka János győri püspök nem engedélyezte. A faluban élő katolikus kisebbség hitéletét továbbra is ez a templom látta el az ágfalvi plébánia fiókegyházaként. Viszont annak érdekében, hogy az apácák is igénybe vehessék imahelyként a szentély részt, az úgynevezett diadalív vonalában lefalazták és két szintre osztották. A felső szinten varrószobát, míg alul oratóriumot (imatermet) alakítottak ki. Ez az állapot az 1956 legvégén kezdődött műemléki helyreállításig volt látható, ennek során lebontásra került és megkezdődött a szentély középkori jellegének visszaállítása.
1. kép: A szentélyt leválasztó fal a diadalkapuban. Ahogy látható, erre a falra építették fel az oltárt és itt helyezték el a Fekete Madonna kegyképet is. A dekoráció 1892-ben készült és 1956/57 során elbontásra került
2. kép: A szentély mai képe a középkori állapotokat hivatott rekonstruálni. A szentkép az eredeti helyére visszaállított oltáron kapott ismét helyet
Fotó: Bujtás István gyűjtése

2015. október 26., hétfő

Dr. Alácsi Ervin János atya utánajárásának köszönhetően,mostantól fogva tudjuk a hódmezővásárhelyi Szentháromság Templom (bővítés utáni) fölszentelésének dátumát, így a jövőben május 27-én meg is ülhetjük ünnepét. Az 1886. évben az akkori váci püspök végezte a szertartást. (A képen az egyetlen megmaradt eredeti berendezési elem, az egykor sokat használt szószék látható.)
Forrás: Szentháromság Plébánia Hódmezővásárhely

2015. október 23., péntek

Albert Camus: A magyarok vére

"A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat."
(Albert Camus: A magyarok vére, 1957 októbere, Párizs)

2015. október 22., csütörtök

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 október 25

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6), hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek, énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!

2015. október 18., vasárnap

Tridenti misét mutattak be a Szent Péter-bazilikában

Az olasz hívek 63 százaléka szívesen részt venne régi rítusú misén egy felmérés szerint. Októberben egy, a Summorum Pontifocum motu proprio végrehajtását vizsgáló konferencia keretében Raymond L. Burke érsek, az Apostoli Szignatúra prefektusa mutatott be „tridenti” misét a Szent Péter-bazilika oldalkápolnájában. Antonio Cañizares Llovera bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa pedig november elsején mutat majd be régi rítusú szentmisét.
Liturgikus konferenciát tartottak október 16. és 18. között a római főegyházmegye kisszemináriumában, a Casa Bonus Pastorban XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriojának végrehajtásáról. A konferenciát a Giovani e Tradizione nevű laikus és az Amicizia Sacerdotale Summorum Pontificum nevű klerikus társaság szervezte.
Érdekesség, hogy a konferencia keretei között október 18-án Raymond L. Burke érsek, az Apostoli Szignatúra prefektusa (a régi rítus szerinti) főpapi missa sollemnist mutatott be a Szent Péter-bazilika oldalkápolnájában. Itt jelen volt Juan Miguel Ferrer Grenesche, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció altitkára is. Ehhez kapcsolódó bejelentés továbbá, hogy a nemzetközi Mária Rádiók hálózatának anyaintézménye, az olasz Radio Maria advent első vasárnapján 10.30-kor régi rítusú szentmisét sugároz.
Emellett a római rítus rendkívüli („tridenti”) formájában pontifikál ünnepélyes főpapi szentmisét Antonio Cañizares Llovera bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa november elsején a SS. Trinità dei Pellegrini-templomban, majd 2010. január hetedikén a lateráni bazilikában, a pápa „plébániáján”. Az utóbbi szentmise egy, a papság évéhez kapcsolódó, szintén a Casa Pastor Bonusban tartott nemzetközi konferencia keretei közé illeszkedik, amelyen számos liturgikus témájú előadás is elhangzik. Cañizares bíboros egyébként nem először mutat be régi rítusú szentmisét a lateráni bazilikában: már 2009. április 21-én is celebrált ilyen szertartást.
Egy nemrég készült olasz felmérés szerint, amelyet az Avvenire, az olasz püspöki kar lapja is ismertetett, a gyakorló olasz katolikusok 63 százaléka legalább havonta egyszer szívesen venne részt régi rítusú szentmisén – az összes katolikus között ez az arány 33 százalék. A gyakorló katolikusok 40 százaléka viszont ennél is gyakrabban, heti rendszerességgel választaná e formát.
Egy 2008-as francia felmérés szerint a régi rítusú misék tartását saját plébániáján a megkérdezettek válaszai alapján az összes katolikus 31 százaléka támogatná. A megkérdezettek három, a gyakorlóknak pedig 19 százaléka felelte azt, hogy ha lenne rá lehetősége, hetente venne részt régi rítusú szentmisén.
Amerikában a Center for Applied Research in the Apostolate (Georgetown University) 2008 februárjában végzett hasonló közvéleménykutatást. Ott a megkérdezettek negyede támogatta a hagyományos liturgia bemutatását. A régi rítust az amerikai hívek 87 százaléka nem ellenzi, és ennek 29 százalék szívesen venne részt rajta.
A Summorum Pontificumot 2007. július hetedikén tették közzé. Ebben a pápa a latin rítusú katolikus egyház részére szabályozza a Boldog XXIII. János pápa által 1962-ben kiadott misekönyv szerinti liturgiavégzést (a „tridenti misét”), amelyet a II. Vatikáni Zsinatot követő, 1970-es liturgikus reform előtt általánosan használtak a római katolikus egyházban. A dokumentum nagyobb szabadságot adott a tridenti liturgia 1962-es formájának a végzéséhez: azt nem köti püspöki engedélyhez. Ugyanakkor felhívja püspökök és a papok figyelmét, hogy miközben élnek a tágabb lehetőségekkel, nagyon ügyeljenek arra, hogy valóban a liturgikus élet gazdagodását segítsék, és ne a széthúzást táplálják.
                                                                                                     

2015. október 16., péntek

Hogyan kell olvasnunk a Szentírást?

A Szentírást a Szentlélek segítségével és az Egyház Tanítóhivatalának vezetésével kell olvasni és értelmezni, három feltétel betartásával:
➞ 1. figyelni kell az egész Szentírás egységére és tartalmára
➞ 2. összhangban kell lenni az Egyház élő hagyományával
➞ 3. tekintetbe kell venni a hit analógiáját, azaz a hitigazságok egymás közti összefüggéseit.

(A katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma)2015. október 15., csütörtök

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 október 18

2015/10/18-án, 15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6),ismételten lesz hagyományos római rítusú szentmise P. Alácsi Ervin János celebrálásában.
A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek, énekes asszisztencia nélkül.
Várjuk a kedves híveket!2015. október 7., szerda

A szegények hercege

Dr. Batthyány-Strattmann László (1870–1931) korának különös alakja volt: hercegi rangúként polgári foglalkozást választott. Diplomás orvosként, klinikai sebészeti gyakorlata közben kórházépítésbe kezdett. 1902-ben Köpcsényben nyitotta meg Magyarország első korszerűen felszerelt huszonnégy ágyas vidéki kórházát, amelynek hamarosan akkora lett a forgalma, hogy a MÁV különvonatot indított a kis nyugat-magyarországi faluba. Receptjeit, a felírt szemüveget a gyógyszerészek és a látszerészek ingyen beváltották, hiszen László doktor minden hónap végén egy összegben rendezte a számlát. Vagyonának nagy részét a szegények gyógyítására áldozta.
Címerének jelmondata: Hűséggel és szeretettel. A trianoni békediktátum következtében Köpcsényt Ausztriához csatolták (mai neve Kittsee), a szegények orvosa ekkor körmendi kastélyába költözött népes családjával. Mivel birtokainak nagy része a határokon túl rekedt, kórházépítésbe már nem kezdhetett, így kastélyában rendezte be új kórházát a szembetegek számára.
A gyakorlati szemészet művelője volt. Rendkívüli kézügyességének köszönhetően kiváló műtőorvos hírében állt: napi nyolcvan-száz beteget látott el hitvesével, aki egyben az asszisztense is volt. Műtéti technikája elismerést váltott ki szakmai körökben. Általános orvosi érdeklődése az egész tudományágat felölelte, szakmai kapcsolatai révén állandóan tudomása volt a szemészet legújabb eredményeiről. Kevés tudományos publikációja jelent meg, de működéséről tudtak az ország határain kívül is. Számos társaság tagjai sorába választotta, de ő ritkán látogatta üléseiket. Minden idejét a gyógyításnak szentelte.
A szegények hercege, dr. Batthyány-Strattmann László világosan látta a vidék köz- és egészségügyi elmaradottságát, ezért karitatív tevékenységével, a maga eszközeivel igyekezett segíteni a rászorulókon.
Feleségével, Coreth Mária Teréziával tizenegy gyermeket neveltek fel szeretetben és mélyen istenhívő szellemben. Szívesen volt gyermekei körében, akik rajongva szerették.
Élete utolsó évtizedeiben naponta elimádkozta Szűz Mária kis zsolozsmáját, családjával együtt szentmisét hallgatott, este rózsafüzért imádkozott. 1916-ban feleségével, Ödön fiával s sógornőjével belépett a ferences harmadrendbe. Operáció előtt és alatt mindig imádkozott, s gondoskodott betegei lelki gondozásáról is.
A szegények orvosa volt: „orvos volt a hercegek között, és herceg az orvosok között”. Sok szenvedés után, hatvanéves korában hunyt el 1931. január 22-én.
Már másfél évtizeddel a halála után elindították boldoggá avatási ügyét, amely a következő évtizedek politikai helyzete miatt hosszú időre megtorpant. A perújrafelvétel és az azt követő eljárás azonban eredményes volt: Batthyány-Strattmann Lászlót 2003. március 23-án II. János Pál pápa boldoggá avatta.
Istenünk, te Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallót csodálatos buzgósággal ajándékoztad meg, hogy a szegényeken és a betegeken segítsen, családja iránt pedig a hűséget és a szeretetet gyakorolja. Az ő közbenjárására add, hogy szükséget szenvedő testvéreinknek mi is segítségére legyünk, és életünk folyamán minden körülmények között állhatatosan szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2015. október 6., kedd

Aradi Vértanúk Emléknapja

A Szent György Vértanú Kulturális Közhasznú Alapítvány
tisztelettel emlékezik meg az aradi mártírokról,akiknek névsora a teljesség igénye nélkül az alábbiakban olvasható:

Aulich Lajos †
Damjanich János †
Dessewffy Arisztid †
Kazinczy Lajos (Ő a 15.aradi vértanú,Kazinczy Ferenc fia) †
Kiss Ernő †
Knezich Károly †
Lahner György †
Lázár Vilmos †
Gróf Leiningen-Westerburg Károly †
Lenkey János (Ő lett volna a 17.-ik,de őt az osztrákok azért nem végezték ki,mert megőrült a börtönben és iszonyatos körülmények között halt meg) †
Ludwig Hauk (Ő a 16.aradi vértanú,sajnos ismert kép nem maradt fenn róla.) †
Nagysándor József †
Ormai(Auffenberg) Norbert (Haynau először őt akasztatta fel 1849. augusztus 22-én,tehát Ő az első aradi vértanú!) †
Poeltenberg Ernő †
Schweidel József †
Török Ignác †
Gróf Vécsey Károly †


Requiescant in pace! - Nyugodjanak Békében!

2015. szeptember 25., péntek

Tisztelt Hívek!

A Mária Országa Facebook közösségi oldala,teljes jogú adminisztrátori feladatok ellátására keres,1 fő személyt.
Pályázati feltételek:
- Katolikus hívő
- Facebook fiókkal rendelkezik

A rövid bemutatkozó leveleket a szentgyorgyalapitvany@gmail.com villámposta címre kérjük elküldeni MO adminisztrátor Tárgy megjelöléssel.

Elmarad a Római rítusú szentmise!

Kedves Testvérek!

Dr. Alácsi Ervin atya, tábori lelkészi feladatai miatt előreláthatólag október közepéig távol lesz,ezért a szentmisék helyettesítés hiányában nem lesznek megtartva.

Áldás,Békesség!

2015. szeptember 3., csütörtök

Római rítusú szentmise - 2015 Szeptember 6

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6),  hagyományos római rítusú szentmise lesz  P. Alácsi Ervin János celebrálásában.
A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek, énekes asszisztencia nélkül.
Várjuk a kedves híveket!

2015. augusztus 28., péntek

Diurnale Paulinum (pálos-esztergomi nappali zsolozsmáskönyv)

http://gloria.tv/?media=88074

Néhány szó a pálos diurnáléról


A római liturgia, amióta egyáltalán források tanúskodnak róla, szövegek, dallamok és gesztusok egységes készletét rendezte egységes szerkezetbe. Ami a zsolozsmát illeti, ez a készlet és szerkezet — Szent Benedek Regulájának közvetett tanúsága szerint — a VI. századra már hagyományossá szilárdult, és változatlanul maradt egészen a XX. századi reformok 1911-ben megkezdődött sorozatáig. Az egyes egyházmegyék, majd a szerzetesrendek mégis rítusváltozatokat alakítottak ki aszerint, hogy a római liturgia bővebb készletéből mit és milyen elrendezésben illesztettek e szerkezetbe. A különbségek — bármily jelentéktelenek is az azonosságokhoz képest — tudatosan vállalt és őrzött sajátosságai lettek az adott rítusváltozatnak, és az évszázados használat során egyre szorosabban kapcsolódtak össze a hordozó közösséggel.
A pálosok mint magyar alapítású szerzetesrend a római rítus sajátosan magyarországi változatát, annak is legjellegzetesebb megnyilvánulását, az úgynevezett esztergomi rítust őrizték rendi liturgiájukként a XVII. század elejéig, sőt a dallamok szintjén sokáig még azután is. Így a pálos források tanulmányozása és használatba vétele nemcsak egy rendi közösség, hanem az egész magyar egyház gyökereivel, általuk a teljes középkori és kora újkori Európával, végső soron pedig a római bazilikák ősi szokásrendjével köti össze az imádkozót.
A jelen kiadvány célja, hogy a pálos-esztergomi zsolozsmát történetileg minden részletében hiteles alakban, de a mai használatot megkönnyítő, modern elrendezésben és tipográfiával adja közre. Ahol lehetett, közvetlenül pálos forrásokat használtunk. Az antifónák és responzóriumok szövegét és dallamát a legjobb pálos kéziratnak tartott XV. századi antifonáléból, a zágrábi egyetemi könyvtár MR 8 jelzetű kódexéből vettük. A himnuszdallamok a częstochowai kolostorkönyvtár szintén XV. századi, R. I. 215 jelzetű pálos kantuáléjából származnak, és ugyanitt található a zsoltártónusoknak az a közlése, amelynek megfelelően a zsoltárokat kijelöltük. Maguk a himnuszszövegek az 1540-ben Velencében kinyomtatott pálos breviáriumot követik. A többi szöveget a legjellemzőbb esztergomi forrásokból írtuk át. Ahol sem pálos, sem esztergomi dokumentum nem állt rendelkezésünkre, az azonos szerkezetű római könyveket hívtuk segítségül, amelyeket a XVII. századtól kezdve mind a rend, mind a magyar egyházmegyék magukévá tettek.
A diurnále a zsolozsma hétköznapi és közvasárnapi tételeivel kiegészített nappali zsoltároskönyvet (pszaltériumot) jelent, azaz olyan breviáriumot, amelyből a matutínum kivételével minden hóra elvégezhető a vízkereszt, illetve pünkösd utáni (évközi) — vagy középkori szóhasználattal „nyári” — időszakban, és nagyrészt azon kívül is. Ez az anyag a zsolozsma fundamentuma, amelyre egyfelől az egyházi év rendjét követő időszaki (de tempore), másfelől a szentek ünnepeihez alkalmazkodó (de sanctis) rész rétegződik. De önmagában is teljes, így alkalmas arra, hogy akár az egyházi év figyelembe vétele nélkül biztosítsa a zsolozsma elsődleges szerepét, a nap és a hét megszentelését, később pedig fokozatosan bővíthető az időszaki és a szentekről szóló tételek bevonásával. Jóllehet a pálos-esztergomi pszaltérium néhány pontján változó tételekre is szükség lenne, kiadványunkat úgy alakítottuk ki, hogy az imádkozónak — ezek hiányában — helyettesítő tételek álljanak rendelkezésére. A kiegészítő tételeket a római breviáriumból, az évközi időszak kezdetét jelentő, és ezért emblematikus vízkereszt nyolcada utáni vasárnapról vagy népzsolozsma-gyűjteményekből válogattuk.
A diurnále egyetlen hiánya a forrásokhoz képest a vasárnapi tercia, szexta és nóna saját anyaga, de ezek veszteség nélkül helyettesíthetők a hétköznapi megfelelővel. A vasárnapi prímát — amelynek végzését az átlagos gyakorlatban így sem javasoljuk — azért adtuk meg, mert jelentős zsoltártöbbletet foglal magába.
A pálos diurnále jelen formájában ideiglenes, laikus híveknek szánt kiadvány. Előkészületei egy évekkel ezelőtti, hivatalos, ám folytatás nélkül maradt rendi fölkérésre nyúlnak vissza, de még mindig sok hiányzik a véglegesedéséhez. A tervezett kötet végig párhuzamosan közölné a latin és a magyar változatot: egyelőre csak a zsoltárok magyar fordításának liturgikus rendbe szedett, függelékes közléséig jutottunk. Szintén ki szeretnénk egészíteni az anyagot a végzés módját ceremoniális szinten is szabályozó rubrikákkal és a recitáló tónusokat rögzítő dallamtáblázatokkal.
Külön említést érdemel a zsolozsmavégzés mértéke. A hórák nagy részének a XX–XXI. századi zsolozsmáskönyvekhez viszonyított terjedelme elriaszthatja a mai embert, ha kellő előismeretek híján nem tud tájékozódni az anyagban. A végleges változatban erre vonatkozólag is részletes tájékoztatást kívánunk adni. Addig azonban elég arra fölhívnunk a figyelmet, hogy a zsolozsma egyes összetevői nem azonos jelentőségűek. Tulajdonképpeni vázát az antifónákkal énekelt zsoltárok és kantikumok sajátos …

2015. augusztus 27., csütörtök

Római rítusú szentmise - 2015 augusztus 30

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6),  hagyományos római rítusú szentmise lesz  P. Alácsi Ervin János celebrálásában.
A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek, énekes asszisztencia nélkül.
Várjuk a kedves híveket!

2015. augusztus 19., szerda

Római rítusú szentmise- 2015. augusztus 23

Kedves Testvérek!

Augusztus 23-án 15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6),  hagyományos római rítusú szentmise lesz  P. Alácsi Ervin János celebrálásában.
A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek, énekes asszisztencia nélkül.
Várjuk a kedves híveket!

2015. augusztus 5., szerda

Római rítusú szentmise - 2015. augusztus 9

Kedves Testvérek!

Az augusztus 9-én  vasárnapra meghirdetett szentmise elmarad.
Jövőhéten a korábban meghirdetett rend szerint (minden vasárnap 15:30 perces kezdettel, Szeged-Felsővároson) folytatódik a misézés.

2015. február 23., hétfő

Kedves testvérek!

Március 1-én 15.30 perces kezdettel énekes szentmise lesz felsővárosi minorita templomban.
Külön köszönet az énekes asszisztenciát vállaló testvérünknek!