2018. június 27., szerda

† Hagyományos római rítusú Szentmise - 2018 Július 1 †

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában.


Várjuk a kedves Híveket!

2018. június 23., szombat

† Hagyományos római rítusú Szentmise - 2018 Június 24 †

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában.


Várjuk a kedves Híveket!

2018. június 14., csütörtök

Közlemény!

Értesítjük kedves híveinket hogy a 2018.06.17-i szegedi hagyományos római rítusú Szentmise P. Alácsi Ervin János atya távolléte miatt elmarad! 

A következő szegedi Szentmise időpontja kihirdetéséig szíves türelmüket kérjük!
                                                                                                                                 /A szerkesztő/


2018. június 13., szerda

Június 13. | Páduai Szent Antal halála

Szerző: Tarján M. Tamás

„A prédikálónak le kell szállnia az emberekhez, majd ismét föl kell emelkednie, hogy az elesett embereket magával emelje.'”
(Páduai Szent Antal)

1231. június 13-án hunyt el Páduai Szent Antal ferences rendi szerzetes, teológus, a katolikus egyház egyik legnépszerűbb szentje. Antal, aki a legenda szerint karján hordozta a kisded Jézust és prédikált a Brenta folyó halainak, 35 esztendős korában fejezte be példamutató életét.

Páduai Szent Antal 1195-ben, Lisszabonban látta meg a napvilágot, egy tehetős nemesi család gyermekeként. Középkori életrajzírói szerint az eredetileg Ferdinánd névre keresztelt fiú édesapja, Martin Bouillon az első keresztes hadjárat híres hadvezérének, Bouilloni Gottfriednak a leszármazottja volt, édesanyja pedig az asztúriai királyi házzal állt rokonságban, ám erre nincs bizonyíték. A szent a lisszaboni katedrális iskolájában kezdte meg tanulmányait, majd 15 esztendősen felvétette magát az ágostonos rendbe és a város falain kívül található Sao Vincente de Fora-kolostorba költözött. Ferdinánd két esztendőt töltött ebben az intézményben, 1212-ben azonban kérelmezte áthelyezését Coimbrába, mivel úgy érezte, családtagjai és barátai látogatásaikkal megzavarják őt szolgálatában.

A fiatalember Lisszabonban és új kolostorában egyaránt kitűnt páratlan szellemi képességeivel, kiváló memóriájával és szónoki tehetségével, a Szentírás magyarázatában szerzett tudása pedig a mártíromság iránt érzett vággyal párosult. 1220-ban történt, hogy Coimbrába szállították a marokkói misszió során elhunyt első ferences szerzetesek holttestét, ami Ferdinándot arra sarkallta, hogy hitéért áldozza fel életét. Miután kolduló barátok megerősítették őt elhatározásában, 1220 nyarán csatlakozott az Assisi Szent Ferenc által alapított rendhez, és felvette az Antal nevet.

A 25 esztendős férfi még ebben az évben átkelt Afrikába, ám csak néhány hónapot tölthetett a muszlimok között, ugyanis 1220–21 telén súlyos betegségbe esett. Elöljárói úgy határoztak, hogy Antal térjen vissza Portugáliába, a missziós szerzetest szállító hajó azonban viharba került a Földközi-tengeren és Szicília partvidékére sodródott. A férfit a messinai ferences testvérek ápolták, míg felépült betegségéből, majd Assisiba indult, ugyanis rendtársaitól megtudta, hogy a városban káptalant tartanak. Antal meg is jelent a gyűlésen, ám észrevétlen maradt, kivételes tudását és múltbéli szolgálatait nem fedte fel a résztvevők előtt. A szerzetes ezután a Forlí városa mellett található Montepaolóba vonult vissza, hogy magányosan, imádsággal tölthesse idejét, tehetsége azonban nem sokáig maradt rejtve.

A legenda úgy tartja, hogy egy alkalommal ferences és dominikánus barátok érkeztek a kolostorba, akik a közös ünnepség kezdetén rádöbbentek, hogy egyikük sem készült ünnepi szónoklattal. A szerzetesek egymás után hárították el ezt a felkérést, mígnem a választás az addig visszahúzódó Antalra esett, akit viselkedése alapján egyszerű, tanulatlan embernek tartottak; úgy vélték, a jámbor férfi szavain keresztül talán a Szentlélek szól majd a gyülekezethez. Az ünneplők végül kellemesen csalódtak, ugyanis a barát kezdetben félénknek bizonyult, ám később akkora szenvedéllyel beszélt, és olyan különleges teológiai tudásról tett tanúbizonyságot, hogy azt a hallgatóság csakugyan isteni csodának gondolta.

Az esetet követően, 1222 nyarán Assisi Szent Ferenc személyesen írt levelet Antalnak, aki hamarosan Vercellibe, majd a bolognai egyetemre ment, 1224-ben pedig áttette székhelyét Franciaországba. A szerzetes Montpellierben és Toulouse-ban folytatta tanulmányait, majd Limousin tartományban szolgált, Szent Ferenc haláláról értesülve azonban 1226 őszén visszatért Itáliába.

Legendája szerint Antal olasz és francia földön is hatalmas tömegeket térített meg prédikációival, eredményessége miatt pedig utóbb kiérdemelte „az eretnekek pörölye”, illetve – IX. Gergely pápától, végtelen bölcsessége nyomán – „a Szövetség ládája” nevet. A férfi működési területén, Dél-Franciaországban ebben az időben rendkívüli befolyásra tettek szert a kathar és albigens szekták, Antal azonban egymaga sikeresebbnek bizonyult a dominikánus rendnél az eretnekekkel szemben. A szerzetes a feljegyzések szerint békét és megbocsátást hirdetett az emberek számára, ám ezzel egy időben megalkuvás nélküli őszinteség jellemezte prédikációit, melyekben rendszeresen ostorozta a fényűzést és egy kapzsiságot, sőt, bíráló szavai a botrányos életű püspököket és elöljárókat sem kímélték.

Antal térítéseit számos csodás történet örökítette meg: legendájában azt írják, hogy megvédte hallgatóságát a zivatartól és a szónoki emelvényt szétzúzó ördög cselvetésétől, illetőleg arról is olvashatunk, hogy imái segítségével egy pillanaton belül ott termett, ahol épp szükség volt rá. A szerzetes hazatéréséhez is kapcsolódik egy monda, mely szerint a férfi Provence-ban egy idős asszonynál vendégeskedett társaival, aki étellel és borral kínálta az utazókat, ám ezután elfelejtette elzárni a hordó csapját, ráadásul egy szerzetes a poharát is eltörte. A történet szerint Antal imáinak köszönhetően a hordó színültig telt borral, és csodálatos módon a szegény asszony ivóedénye is újra ép lett.

Páduai Szent Antal tehát már az „eretnekek pörölyeként” tért haza Franciaországból, és a korábbiakhoz hasonló eredménnyel végezte térítő munkáját az Észak- és Közép-Itáliában burjánzó mozgalmak hívei között. A szerzetest sikerei elismeréseként hamarosan az emiliai rendtartomány élére állították, Antal azonban nem vágyott előkelő pozícióra, ezért rövid időn belül lemondott hivataláról és Padovában telepedett le.

A legenda szerint a prédikátor érkezése csodálatos változásokat eredményezett a városban: a viszálykodók kibékültek egymással, az erkölcstelen életet folytató polgárok megbánták bűneiket, Antal pedig itt is számos csodajelet vitt végbe, például meggyógyított egy fiút, aki vétkei miatt – a Biblia szavait követve – levágta a saját lábát. Természetesen nem tudjuk, hogy az utóbbi eset megtörtént -e a valóságban, annyi azonban bizonyos, hogy a férfi megjelenése pozitív hatással volt a közösségre. Erre utal többek között az az 1231 tavaszán meghozott törvény is, mely rengeteget javított az adósok helyzetén.

Egy történet arról is beszámol, hogy miután 1230-ban háború tört ki a II. Frigyes császár (ur. 1212-1250) pártján álló ghibellinek és a pápát támogató guelfek között, Antal személyesen ment az uralkodó egyik hívéhez, a veronai Ezzelino da Romanóhoz, aki bűnbocsánatért könyörgött a szentnek és szabadon engedte foglyait. A valóságban ez a találkozás másképp zajlott le, az azonban bizonyított tény, hogy a szerzetes kísérletet tett a guelf rabok kiszabadítására. Antal egész munkásságáról elmondható, hogy szónoki tehetségével és páratlan karizmájával mindig és mindenhol a közösség javát szolgálta. A ferences szerzetes az 1231. évi böjt idején érte el pályafutása csúcsát, amikor állítólag 30 000 hívő előtt prédikált Padova városában.

Részlet A szó,mely éget c. olasz életrajzi drámából

A szentet bámulatos kitartás jellemezte, azonban a feszített munkatempó és a szerény életvitel együttesen súlyos árat követelt a férfitól. 1231 tavaszán Antal súlyosan megbetegedett és Vercellibe utazott, ahonnan már soha nem térhetett vissza híveihez, ugyanis június 13-án – Arcellában, Padova mellett – befejezte életét. A szerzetes halálát általános gyász követte Itáliában, népszerűségét pedig ékesen bizonyítja, hogy IX. Gergely pápa egy éven belül, 1232 pünkösdjén szentté avatta őt. Antal neve az évszázadok során a szegények és az elesettek gyámolításával kapcsolódott össze, így főként a bajba jutottak fordultak hozzá; ezzel magyarázhatók az adománygyűjtésre szolgáló perselyek, illetve hálálkodó feliratok, melyeket – szobránál – a legtöbb katolikus templomban megtalálhatunk. Páduai Szent Antal kultusza hazánkban csak az obszerváns ferencesek térhódításával jelent meg és a török korban terjedt el, a portugál származású szent azonban ma már Magyarországon is rendkívüli népszerűségnek örvend.

Forrás: RUBICONline nyomán

2018. június 6., szerda

Jordániában keresztények csodálatos énekben magasztalják Magyarországot – magyarul

A kultúránkat és tájainkat dicsérő, magyar nyelven előadott mű szerzője és előadója Tomeh Jbara, a Szeretet forrása kórus vezetője, aki civil foglalkozását tekintve a Jordániai Karitász katolikus segélyszervezet egyik vezetője.
Ebben a minőségében látogatott az év elején William Shomali jordániai püspök társaságában Magyarországra, ahol beszámoltak a hazájuk és a Közel-Kelet keresztény közösségeinek helyzetéről, nehézségeiről és arról a munkáról, amivel a szíriai polgárháború és az Iszlám Állam terrorszervezet elől elmenekült keresztény családokat támogatják.
Tomeh, a felemelő dal előadó-szerzője elmondta, hogy az ihletet számára a magyar kultúra gazdagsága, az ország szépsége adta, és az az együttérző szeretet, amivel a magyarok kiállnak az üldözött, szenvedő keresztények mellett.
Közös küldetésünk a közel-keleti keresztény közösségek megmentése, a menekültek hazatérésének és megmaradásának segítése, amiért a jövőben a támogatási programok keretében együtt kívánnak dolgozni magyarok és jordániai keresztények.


Köszönjük a hungaryfirst.hu oldalnak!

2018. június 3., vasárnap

† Hagyományos római rítusú Szentmise - 2018 Június 10 †

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában.

Várjuk a kedves Híveket!

"A templom csendes mélyén Fiam folyton epedve vár benneteket
,s ti mily ritkán látogatjátok meg őt."

2018. június 2., szombat

Salve Regina: az ezeréves klasszikus

Ha az ember a „Salve Regina” kezdősorait meghallja a szentmise alatt, garantáltan libabőrös lesz. Ezer évvel ezelőtt keletkezett és a mai napig az Egyház mindennapi imájának, a zsolozsmának a záró akkordját képezi.


A Salve Regina az Alma Redemptoris Mater, az Ave Regina caelorum és a Regina Caeli mellett a legnagyobb Mária-antifónák közé sorolható. Egész pontosan nem egy antifonális ének, hiszen a szöveg nem egy zsoltár részletéből keletkezett, hanem himnusz. Egy himnusz, amely szövegében és dallamában is megragadja hallgatóját, és amely ezért azok közé a latin szövegek közé tartozik, melyeket kívülről megtanulunk, melynek dallama könnyen fülünkbe mászik.

Szövege latinul:

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte;
et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.


Magyarul:


Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk.
Most kérve kérlel Évának száműzött népe.
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva
siralmaink völgye mélyén.

Hallgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét,
hogy őt e számkivetés múltán lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!

A forrásokból kimutatható, hogy a Salve Regina a 11. század óta a kolostorok kedvelt liturgikus Mária-éneke volt. Ősibb formájában a Salve, Regina misericordiae (Üdvöz légy, Irgalmasság Királynője) szavakkal kezdődött. A későbbi betoldás – Salve, Regina, mater misericordiae – a 16. századra datálható. Kicsi, de jelentőségteljes különbség: az első változat szerint Mária mindenekelőtt királynő, erős asszony, aki feladatának az irgalmasság gyakorlása révén tesz eleget. A későbbi fogalmazás azonban azt juttatja kifejezésre, hogy ő egyszerre hatalmas asszony (királynő) és gondoskodó anya (mater misericordiae), aki irgalmas segítőnkként mindig mellettünk áll. A mai napig ezen utóbbi változat szerint imádkozunk a kompletórium, illetve a vesperás végén Máriához, mint Jézus és a mi Anyánkhoz, közbenjárónkhoz.

Ha a vonatkozó bibliai szövegeket is felidézzük, egy kicsit furcsának tűnhet, hogy Mária, az Úr egyszerű szolgálóleánya (vö. Lk 1,48) itt egy meglehetősen magas címet visel, mint királynő jelenik meg. Arra való tekintettel, hogy ő Isten anyja, az Egyház őt mint minden szentek között a legnagyobbat ismeri el, és a mennyország királynőjeként tiszteli. Ezután a himnuszban egy sor olyan állítás következik, amelyekkel Jézus anyját még közelebbről jellemzik: irgalmas anya, élet, édesség és reménység. Mindez éppen elég ok arra, hogy egy második alkalommal is köszöntsük őt: a salve szó keretet ad az első három sornak, mely sorok Isten Anyjának megszólítására szolgálnak.


Ami ezután következik, az az imádkozó szükségleteinek kifejezése – a hangvétel pedig komollyá válik: téged, Mária, dicsérő szavakkal szólítottunk meg, mert mi Éva száműzött gyermekei vagyunk, akiknek el kellett hagyniuk a paradicsomot. Ezért sírunk, zokogunk és szomorkodunk ebben a siralomvölgyben – hiszen a földön még nem tapasztaljuk meg az örök égi boldogságot, tehát Mária közbenjárására igenis rászorulunk.

Eddig az imádságok klasszikus felépítését követhettük nyomon: a dicsérő megszólítások után megneveztük a szükségleteinket, majd végül a kéréseinket. A „Hallgass meg hát” rész képezi az átmenetet az imént elhangzottak és a most következők között: az „advocata nostra”, vagyis az ügyvédünk, a közbenjárónk az, akinek a szomorkodók és jajgatók felé irgalmas szemét fordítania kell. Azért kell ezt tennie, hogy minden ember a földi élete, vagyis a száműzetése végén az örök üdvöt megláthassa: „És Jézust mutasd nekünk, méhed szent gyümölcsét, hogy őt e számkivetés múltán lássuk”. Itt a végén újra egyértelművé válik, hogy honnan is van Máriának akkora hatalma: Fiától, Jézus Krisztustól. A himnusz a felszólításoknak egy újabb dicsérő sorozatával zárul: „Ó áldott, ó drága, ó édes Szűz Mária” – hallgasd meg a mi kiáltásunkat, fűzhetnénk még hozzá.

A képekkel teli szöveg és a súlyos kérések már a szöveg olvasásakor is libabőrt okozhatnak, de a himnusz teljesen csak akkor fejti kihatását, ha azt el is énekeljük. A Salve Regina gregorián dallamát a Graduale Romanum, az Egyház központi énekeskönyve tartalmazza. Világszerte ismertebb azonban a kolostorokban és más egyházi közösségekben énekelt szabad-melankolikus dallam, melyet a belga barokk zeneszerző, Henri Du Mont komponált (1610–1684).


Kéziratok bizonyítják, hogy a himnusz latin szövege 1054 előtt keletkezett. Szerzőjének hagyományosan a bencés Hermann von Reichenaut tartják – más néven Hermannus Contractust, Sánta Hermannt. A keletkezés pontos ideje és a szerző kiléte egyértelműen nem tisztázható. Az ima utolsó sora („O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria”) valószínűleg későbbi kiegészítés, melyet Clairvaux-i Szent Bernát toldhatott hozzá. Előkelő helyet foglalnak el ezek az Ó-val kezdődő megszólítások a speyeri Mária-dómban: rézbetűkkel vannak felírva a templom közepén végighaladó folyosón. A Salve Regina felirat a székesegyház Mária-szobrának talapzatát ékesíti.

A zsolozsmában a Salve Reginát hagyományosan Szentháromság vasárnapjától Krisztus Király vasárnapjáig énekeljük, az úgynevezett különleges időszakokban – karácsonyi időben, nagyböjtben és húsvéti időben – a másik három antifóna közül éneklünk egyet-egyet. Sok helyen szokás az is, hogy egy pap vagy más megszentelt életű személy temetésének végén ezt az éneket éneklik.

Fordította: Koszoru Péter

Forrás és fotó: Katholisch.de

Magyar Kurír

KEMPIS TAMÁS: KRISZTUS KÖVETÉSE

III.7.1. Fiam, hasznosabb és biztosabb neked, ha az ájtatosság kegyelmét elrejted, vele nem dicsekszel, róla nem sokat szólsz, rá nem sokat tartasz, hanem inkább magadat megalázod és félsz, netalán érdemtelennek jutott.
2. Nem is kell az ilyen érzülethez túlságosan ragaszkodnod, mert igen hamar az ellenkezőre változhat.
3. A kegyelem idején gondold meg, mily szegény és nyomorult szoktál lenni a kegyelem nélkül.
4. Nem is abban áll az előmenetel a lelki életben, hogy a vigasztalás kegyelmében részesülsz, hanem hogy alázatosan magad megtagadva, béketűrően viseled elvesztését; úgy, hogy ez esetben az imádság gyakorlásában meg ne restülj és a többi szokásos jó cselekedeteidet semmi szín alatt el ne mulaszd.
5. Hanem tehetséged és értelmed szerint örömest megtedd mindazt, ami tőled telik, és elméd szárazsága vagy keserűsége miatt, melyet érzel, magadat semmiképpen el ne hanyagold.
6. Mert sokan vannak. kik midőn nincs kedvük szerint, legott türelmetlenek vagy elcsüggednek.
7. Nincs mindig az ember hatalmában az útja; hanem Isten adja a vigasztalást, amikor akarja, amennyire akarja, akinek akarja; és csak úgy adja, amint neki tetszik és nem másképpen.
8. Nem egy gondatlan jutott tönkre az ájtatosság kegyelme miatt, mert többet akartak tenni, mint amennyit bírtak, nem fontolták meg, csekély erejükhöz van-e mérve a munka, hanem inkább szívük indulatát követték, mint a józan ész szavát.
9. És mivel vakmerően nagyobbra törtek, mint Isten akarta, azért a kegyelmet csakhamar elvesztették.
10. Szegényeké lettek és nyomorultan magukra maradtak, akik az égbe rakták fészküket, hogy megalázva és elszegényedve tanuljanak nem a maguk szárnyain repülni, hanem az én szárnyaim alatt reménykedni.
11. Akik újak és járatlanok az Úr útján, könnyen csalódnak és csúffá lesznek, ha okos emberek tanácsát nem követik.
12. Ha inkább saját kedvüket akarják követni, mint tapasztalt embernek hinni, rossz végük lesz, hacsak fejeskedésükkel föl nem hagynak.
13. Akik magukat bölcseknek tartják, ritkán engedik, hogy mások igazgassák őket.
14. Jobb a csekély tudomány és kevés belátás alázatossággal, mint a bölcsesség tömérdek kincsei hiú tetszelgéssel.
15. Jobb, hogy kevesed van, mint hogy a sokban büszke légy.
16. Nem elég okosan cselekszik, aki egészen átengedi magát az örömnek és megfeledkezik előbbi szegénységéről és a tiszta istenfélelemről, amely mindig retteg, hogy az Isten-nyújtotta kegyelmet elveszti.
17. Az sem elég erényes és értelmes, aki a viszontagság és bármely nehézség idején igen kislelkűen viseli magát: én felőlem kevesebb bizalommal gondolkodik és érez, mint illenék.
18. Aki béke idején igen bátor akar lenni, az a hadakozás idején gyakran nagyon leverten és bátortalanul viselkedik.
19. Ha mindenkor alázatos, a magad szemében csekély maradni s lelkedet szépen mérsékelni és kormányozni tudnád, nem esnél oly hamar veszedelembe és bűnbe.
20. Jó tanács: ha lelki buzgóságot érzel, arra gondolj, mi lesz veled, mikor a lelki világosság eltávozik.
21. Mikor pedig ez megtörténik, jusson eszedbe, hogy megint visszatérhet a világosság, amelyet a te oktatásodra és az én dicsőségemre ideig-óráig megvontam.
22. Az efféle próba sokszor hasznosabb, mint ha mindig kedved szerint jól menne dolgod.
23. Mert az érdemeket nem a szerint kell számítani, hogy valakinek több látomása vagy vigasztalása van, vagy hogy a Szentírásban jártasabb vagy hogy magasabb fokon áll.
24. Hanem abból, hogy az igazi alázatosságban jól meggyökerezett és isteni szeretettel teljes, ha mindenkor tisztán és igazán Isten dicsőségét keresi, ha magát semmibe sem veszi és igazán megveti, jobban örül annak, hogy megvetik és megalázzák, mint hogy magasztalják.


2018. június 1., péntek

Fridolin Ambongo, Mbandaka-Bikoro püspöke megáldja az előtte térdelő papot, Lucien Ambunga atyát, akit ebolagyanúval zártak karanténba a Kongói Demokratikus Köztársaság területén. Ambunga atya azután került karantén alá, hogy egy haldokló ebolás betegnek kiszolgáltatta a betegek szentségét. A képet május 25-én osztotta meg Twitter-oldalán a fényképész, Will Swanson. Ambunga atyát azóta már kiengedték a karanténból, miután a vizsgálatok során egészségesnek bizonyult. Az elmúlt napokban az ebola 25 halálos áldozatot szedett a Kongói Demokratikus Köztársaságban.


(A kép forrása: https://twitter.com/willswanson/status/999942709577166849)

A cikk a KATOLIKUS VÁLASZ facebook közösségi oldalán jelent meg.