2014. július 10., csütörtök

A Missale ereje

Simonyi Károly mérnök, fizikus (1916-2001) nevét a fizikával közvetlenül nem foglalkozók leginkább A fizika kultúrtörténete című kötete kapcsán ismerhetik. Ez a nagyszabású kötet nem pusztán csak fizikatörténet, hanem olyan nagyszabású szintézis, mely a tudományos megismerés adott korszakbéli művészeti és kulturális hatásait is átfogóan megismerteti. A több magyar és német kiadást megért könyv szerzőjének szűkebb szakterületein kívüli szélesebb körű ismertséget és elismerést hozott.
Életrajzi interjúkötetében A fizika kultúrtörténete megírásához vezető szellemi előzményekről is részletesen beszél, amiből egy rövid tanúságos idézettel szolgálunk. A beszélgetésrészlet értelmezéséhet szükséges tudni, hogy Simonyi Károly Egyházasfaluban született egy földművescsalád hetedik gyermekeként.


„-Egy apró faluban milyen szép könyvvel találkozhattál?
  • A misekönyvvel. A falu plébánosa nagyon szeretett, sokat lábatlankodtam körülötte. Megtanított ministrálni, aminek óriási előnye volt, hozzászoktatott a latin szövegmondáshoz, megtanultam a szavakat, a kiejtésüket.. És közben ott volt ez a csodálatosan szép könyv,a misekönyv. Különben plébánosunknak, Kapuy Eleknek köszönhetem azt is, hogy elindulhattam az értelmiségivé válás útján.. Nosztalgiám mindmáig megmaradt a szép könyvek iránt. Úgy hatvanéves lehettem, amikor az egyik antikváriumban megláttam egy gyönyörű misekönyvet, vörös bőrkötésben. Azonnal megvette, láthatod, azóta itt őrzöm. Valami még A fizika kultúrtörténetébe is lecsapódott ebből a nosztalgiámból.
  • - Az idézetek piros színnel való nyomása, a könyv szövegének fekete-piros együttese, a szép méltóságteljes kiállítás...?
  • Igen mindebben kissé benne rejtőzik az én hajdani misekönyvszeretetem.”

Staar Gyula: De mi az igazság... beszélgetések Simonyi Károllyal Közlöny- és Lapkiadó Budapest, 1996 113-114. o.