2014. szeptember 9., kedd

Kedves testvérek!

A szeptember 14-én vasárnapra meghirdetett szentmise elmarad. A későbbiekben a korábban meghirdetett rend szerint (minden vasárnap 15:30 perces kezdettel, Szeged-Felsővároson) folytatódik a misézés.

2014. augusztus 14., csütörtök

Ismét heti rendszerességű miserend Szegeden!

Augusztus 17-én vasárnap 15.30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ismételten lesz hagyományos római rítusú szentmise P. Alácsi Ervin János celebrálásában. Ettől a vasárnaptól kezdve további hirdetésig ugyanitt minden vasárnap du. 15.30-as kezdettel lesz hagyományos római rítusú szentmise. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek, énekes asszisztencia nélkül.

2014. július 10., csütörtök

A Missale ereje

Simonyi Károly mérnök, fizikus (1916-2001) nevét a fizikával közvetlenül nem foglalkozók leginkább A fizika kultúrtörténete című kötete kapcsán ismerhetik. Ez a nagyszabású kötet nem pusztán csak fizikatörténet, hanem olyan nagyszabású szintézis, mely a tudományos megismerés adott korszakbéli művészeti és kulturális hatásait is átfogóan megismerteti. A több magyar és német kiadást megért könyv szerzőjének szűkebb szakterületein kívüli szélesebb körű ismertséget és elismerést hozott.
Életrajzi interjúkötetében A fizika kultúrtörténete megírásához vezető szellemi előzményekről is részletesen beszél, amiből egy rövid tanúságos idézettel szolgálunk. A beszélgetésrészlet értelmezéséhet szükséges tudni, hogy Simonyi Károly Egyházasfaluban született egy földművescsalád hetedik gyermekeként.


„-Egy apró faluban milyen szép könyvvel találkozhattál?
  • A misekönyvvel. A falu plébánosa nagyon szeretett, sokat lábatlankodtam körülötte. Megtanított ministrálni, aminek óriási előnye volt, hozzászoktatott a latin szövegmondáshoz, megtanultam a szavakat, a kiejtésüket.. És közben ott volt ez a csodálatosan szép könyv,a misekönyv. Különben plébánosunknak, Kapuy Eleknek köszönhetem azt is, hogy elindulhattam az értelmiségivé válás útján.. Nosztalgiám mindmáig megmaradt a szép könyvek iránt. Úgy hatvanéves lehettem, amikor az egyik antikváriumban megláttam egy gyönyörű misekönyvet, vörös bőrkötésben. Azonnal megvette, láthatod, azóta itt őrzöm. Valami még A fizika kultúrtörténetébe is lecsapódott ebből a nosztalgiámból.
  • - Az idézetek piros színnel való nyomása, a könyv szövegének fekete-piros együttese, a szép méltóságteljes kiállítás...?
  • Igen mindebben kissé benne rejtőzik az én hajdani misekönyvszeretetem.”

Staar Gyula: De mi az igazság... beszélgetések Simonyi Károllyal Közlöny- és Lapkiadó Budapest, 1996 113-114. o.

2014. március 28., péntek

Szentmiséink a következő hónapokban

Ervin atya külhoni katonai missziós útja miatt kis közösségünk kénytelen nélkülözni a heti rendszerességű régi rítusú szentmiséket. A rendkívüli helyzetre való tekintettel –helyettes atyák jóindulatát igénybe véve– a következő időpontokban lesznek szentmisék:

Csizmár Oszkár atya megnövekedett szabadkai egyházmegyés teendői miatt korábban vállalt további tavaszi időpontokban nem tud közösségünk számára szentmiséket tartani.

2014. március 29.
szombat

15:30
Kovács Ervin Gellért OPraem

2014. április 6.
vasárnap

15:30
Dr. Csizmár Oszkár
2014. április 26.
szombat

15:30
Kovács Ervin Gellért OPraem
SZERVEZÉSI OKOKBÓL ELMARAD!!!2014. május 24.
szombat

15:30
Galaczi Tibor SchP
2014. február 26., szerda

Márciusi szentmise

Március 29-én 15.30 perckor hagyományos római rítusú szentmisét celebrál Kovács Ervin Gellért OPraem. a szegedi felsővárosi minorita templomban. (Munkácsy u. 7-9) A további szentmiseidőpontokról oldalunkon folyamatosan tájékoztatást adunk.

2014. február 11., kedd

Következő szentmise

Alácsi Ervin János tábori lelkészi feladatai miatt a szentmisék heti rendszeressége mintegy fél évig sajnálatosan szünetel.
Alapítványunk igyekszik gondoskodni a helyettesítésről, de ez gyakran objektív nehézségekbe ütközik.

Következő szentmise időpontja: február 22 (szombat) 15 óra 30 perc a Felsővárosi plébániatemplomban.

A szentmisét celebrálja Kovács Ervin Gellért OPraem