2012. március 19., hétfő

Szent József

Guido Reni: Szent József a gyermek Jézussal (1620 k. )
olaj, vászon, 126 x 101 cm
Hermitage, Szentpétervár

2012. március 15., csütörtök

Barsi Balázs atya lelkigyakorlata SümegenA festői, pár utcából álló kisváros magaslatán áll a vár. Alatta a ferences kolostor s a hozzá épült Mária-kegytemplom. A Híradóban ritkán hallani róla, az újságok sem cikkeznek sem jót, sem rosszat. Pedig szó szerint eget rengető dolgok történnek ott.


Istennek hála itt él a 66 esztendős ferences szerzetes, Barsi Balázs atya, aki kérlelhetetlenül lelkiismeretes igehirdetésével felkavarja az ide látogatót, aki látókörével, amely egyszerre széles és mély, szinte a szívek és a vesék vizsgálója a mai magyar katolikus közéletben. Aki nem szégyell püspökre rápirítani vagy papot figyelmeztetni, ha az Egyház érdeke úgy kívánja. Sajnos van is feladata elegendő...


A rendház 350 esztendős ódon épülete sok-sok szerzetes-nemzedék imádságát szívta magába. Itt szállnak meg a lelkigyakorlatozó hívek is, hogy Isten házához, a gyönyörűen felújított érett barokk kegytemplomhoz testileg és lelkileg közel legyenek.


Balázs atya nem enged a huszonnyolcból. Sümegen a zsolozsma olyan, amilyen volt sok évszázadon keresztül, s amilyennek ma is mindenütt lennie kellene, de szinte sehol sem az: énekes. (Az énekes zsolozsmáról érdemes elolvasni Mezei János tanár úr írását, amely a JEL folyóiratban jelent meg.) Ahogyan a Magyar Egyházzene egyik régebbi számában olvasható, s amelyre Dobszay tanár úr (Requiescat in pace!) is mindig felhívta a figyelmet: a liturgia azért énekes műfaj, mert az ének valamiképpen megkülönbözteti a szent szöveg előadását a piac nyelvétől és beszédmódjától vagy a hétköznapi beszélgetések nyelvétől és beszédmódjától, és egy magasabb rendű dimenzióba emeli azt. Nem véletlen, hogy még a pogány rítusok is (gondoljunk a tűz körül ritmusra ugráló indiánokra) kapcsolatban állnak a zenével és az énekkel. S nem véletlen az sem, hogy amikor az ortodox templomban az előkészületeket követően a pap elkezdi a Szent Liturgiát, abban a pillanatban mintha a Mennybe lépnénk be (mint ahogy azt is tesszük...). Ez az a plusz, amit ma kikergetnek a templomokból, és ezért van az, hogy a gregorián ének, amely valóban az Egyháznak a hétköznapokban és az ünnepeken folytonosan használt anyanyelve volna, ma csupán lexikonok címszavai szerint felel meg ennek a kritériumnak. (Hogy katolikus ember miért kényszerül mindenféle távol-keleti vallási szokás felvételére, hogy miért hiányolja annyira a csendet, a meditációt, a jógát stb., arra is ez a magyarázat: mert a mi sok évszázados módszerünk, amely -tulajdonképpen- ugyanezt adta volna, s ráadásul nem is a keleti gyakorlatra jellemző személytelen formában, hanem magával az élő Istennel való éltető kapcsolatban, nos, a mi sok évszázados módszerünk gyakorlatilag tilossá vált.)


A lelkigyakorlat gerincét Sümegen a zsolozsma képezi. Napközben meghallgattuk Balázs atya csodálatos elmélkedéseit, ezúttal a gyónásról, a kiengesztelődés szentségéről. Csak egyetlen kis idézet: "A Sátánnak nem az a célja, hogy lopj vagy hazudj. Nem az a célja, hogy paráználkodj. Az a célja, hogy amikor ezeket megteszed, tégy úgy, mintha Isten nem is lenne. Szüntesd meg az Istent. Ez az ő célja. Mert akkor teljességgel elszakíthat Tőle". Vagy: "Isten nem büntet, ő nem foglalkozik ilyesmivel, mert ő Isten. Te bünteted saját magadat abban a pillanatban, hogy vétkezel és elszakadsz Tőle. És máris elkezdesz félni." 


A lelkigyakorlatot követően böngésztem kicsit, és kiderült számomra, hogy a Mária Rádió archívumából rövid regisztráció után nagyon sok Barsi-elmélkedés tölthető le. Ajánlom őket szeretettel...


Rengeteget lehetne még írni a Sümegen eltöltött két napról: a két régi rítusú szentmiséről, a keresztútról, a szombat esti beszélgetésről, az ott kapható sok jó könyvről. Jut eszembe: a Szent Ágoston Liturgikus Megújulási Mozgalom kiadványaként újból napvilágot látott a Latin-magyar nappali zsoltároskönyv az évközi időre, amely a középkori Esztergom zsolozsma-beosztását követi, modern tipográfiával, bal oldalon latinul, jobb oldalon magyarul, kottázott antifónákkal és himnuszokkal, a függelékben tonáriussal. Sümegen ez is kapható, vaskos, tisztességes árú könyv, jó katolikusoknak kötelező és kihagyhatatlan!!!


Istennek legyen hála, mindnyájan épségben hazaértünk.

Balázs atya honlapja 
(cikkekkel, videókkal, könyvvásárlási lehetőséggel):  
www.barsibalazs.hu

2012. március 7., szerda

Barsi Balázs atya lelkigyakorlata


Közösségünk több tagja Ervin atya vezetésével csatlakozik ahhoz a zarándokcsoporthoz, amelyet a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánia indít Sümegre, Barsi Balázs OFM atya három napos nagyböjti lelkigyakorlatára. Ezért március 11-én szegedi szentmisénk elmarad.