2015. október 31., szombat

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 november 1

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek,énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket! Képek forrása: www.karosz.hu, Marian Valley facebook

2015. október 29., csütörtök

2015. október 28., szerda

Tudta Ön, hogy a karmeliták nem csak a Sopronbánfalvi Pálos-Karmelita Kolostort, de a templomot is átalakították?

Korunk embere számtalan magyar szentélyrombolásnak lehet élő tanúja. Álljon itt bástyaként a műemlékvédelem pozitív ékességeként a következő történet. 1892-ben a már több mint száz éve más célokat szolgáló Kolostort a mayerlingi karmelita apácák vették birtokukba. Mivel a rend szigorú és a külvilággal való kapcsolatot kerülő életvitelt írt elő tagjainak, az épületet is ennek megfelelően alakíttatták át. Az apácák szerették volna megszerezni a templom tulajdonjogát is, de azt patrónusuk, Zalka János győri püspök nem engedélyezte. A faluban élő katolikus kisebbség hitéletét továbbra is ez a templom látta el az ágfalvi plébánia fiókegyházaként. Viszont annak érdekében, hogy az apácák is igénybe vehessék imahelyként a szentély részt, az úgynevezett diadalív vonalában lefalazták és két szintre osztották. A felső szinten varrószobát, míg alul oratóriumot (imatermet) alakítottak ki. Ez az állapot az 1956 legvégén kezdődött műemléki helyreállításig volt látható, ennek során lebontásra került és megkezdődött a szentély középkori jellegének visszaállítása.
1. kép: A szentélyt leválasztó fal a diadalkapuban. Ahogy látható, erre a falra építették fel az oltárt és itt helyezték el a Fekete Madonna kegyképet is. A dekoráció 1892-ben készült és 1956/57 során elbontásra került
2. kép: A szentély mai képe a középkori állapotokat hivatott rekonstruálni. A szentkép az eredeti helyére visszaállított oltáron kapott ismét helyet
Fotó: Bujtás István gyűjtése

2015. október 26., hétfő

Dr. Alácsi Ervin János atya utánajárásának köszönhetően,mostantól fogva tudjuk a hódmezővásárhelyi Szentháromság Templom (bővítés utáni) fölszentelésének dátumát, így a jövőben május 27-én meg is ülhetjük ünnepét. Az 1886. évben az akkori váci püspök végezte a szertartást. (A képen az egyetlen megmaradt eredeti berendezési elem, az egykor sokat használt szószék látható.)
Forrás: Szentháromság Plébánia Hódmezővásárhely

2015. október 23., péntek

Albert Camus: A magyarok vére

"A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben. A magára maradt Európában, csak úgy maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életüket adták, és soha, sehol, – még közvetve sem – igazoljuk a gyilkosokat."
(Albert Camus: A magyarok vére, 1957 októbere, Párizs)

2015. október 22., csütörtök

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 október 25

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6), hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek, énekes asszisztencia nélkül. Várjuk a kedves híveket!

2015. október 18., vasárnap

Tridenti misét mutattak be a Szent Péter-bazilikában

Az olasz hívek 63 százaléka szívesen részt venne régi rítusú misén egy felmérés szerint. Októberben egy, a Summorum Pontifocum motu proprio végrehajtását vizsgáló konferencia keretében Raymond L. Burke érsek, az Apostoli Szignatúra prefektusa mutatott be „tridenti” misét a Szent Péter-bazilika oldalkápolnájában. Antonio Cañizares Llovera bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa pedig november elsején mutat majd be régi rítusú szentmisét.
Liturgikus konferenciát tartottak október 16. és 18. között a római főegyházmegye kisszemináriumában, a Casa Bonus Pastorban XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriojának végrehajtásáról. A konferenciát a Giovani e Tradizione nevű laikus és az Amicizia Sacerdotale Summorum Pontificum nevű klerikus társaság szervezte.
Érdekesség, hogy a konferencia keretei között október 18-án Raymond L. Burke érsek, az Apostoli Szignatúra prefektusa (a régi rítus szerinti) főpapi missa sollemnist mutatott be a Szent Péter-bazilika oldalkápolnájában. Itt jelen volt Juan Miguel Ferrer Grenesche, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció altitkára is. Ehhez kapcsolódó bejelentés továbbá, hogy a nemzetközi Mária Rádiók hálózatának anyaintézménye, az olasz Radio Maria advent első vasárnapján 10.30-kor régi rítusú szentmisét sugároz.
Emellett a római rítus rendkívüli („tridenti”) formájában pontifikál ünnepélyes főpapi szentmisét Antonio Cañizares Llovera bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa november elsején a SS. Trinità dei Pellegrini-templomban, majd 2010. január hetedikén a lateráni bazilikában, a pápa „plébániáján”. Az utóbbi szentmise egy, a papság évéhez kapcsolódó, szintén a Casa Pastor Bonusban tartott nemzetközi konferencia keretei közé illeszkedik, amelyen számos liturgikus témájú előadás is elhangzik. Cañizares bíboros egyébként nem először mutat be régi rítusú szentmisét a lateráni bazilikában: már 2009. április 21-én is celebrált ilyen szertartást.
Egy nemrég készült olasz felmérés szerint, amelyet az Avvenire, az olasz püspöki kar lapja is ismertetett, a gyakorló olasz katolikusok 63 százaléka legalább havonta egyszer szívesen venne részt régi rítusú szentmisén – az összes katolikus között ez az arány 33 százalék. A gyakorló katolikusok 40 százaléka viszont ennél is gyakrabban, heti rendszerességgel választaná e formát.
Egy 2008-as francia felmérés szerint a régi rítusú misék tartását saját plébániáján a megkérdezettek válaszai alapján az összes katolikus 31 százaléka támogatná. A megkérdezettek három, a gyakorlóknak pedig 19 százaléka felelte azt, hogy ha lenne rá lehetősége, hetente venne részt régi rítusú szentmisén.
Amerikában a Center for Applied Research in the Apostolate (Georgetown University) 2008 februárjában végzett hasonló közvéleménykutatást. Ott a megkérdezettek negyede támogatta a hagyományos liturgia bemutatását. A régi rítust az amerikai hívek 87 százaléka nem ellenzi, és ennek 29 százalék szívesen venne részt rajta.
A Summorum Pontificumot 2007. július hetedikén tették közzé. Ebben a pápa a latin rítusú katolikus egyház részére szabályozza a Boldog XXIII. János pápa által 1962-ben kiadott misekönyv szerinti liturgiavégzést (a „tridenti misét”), amelyet a II. Vatikáni Zsinatot követő, 1970-es liturgikus reform előtt általánosan használtak a római katolikus egyházban. A dokumentum nagyobb szabadságot adott a tridenti liturgia 1962-es formájának a végzéséhez: azt nem köti püspöki engedélyhez. Ugyanakkor felhívja püspökök és a papok figyelmét, hogy miközben élnek a tágabb lehetőségekkel, nagyon ügyeljenek arra, hogy valóban a liturgikus élet gazdagodását segítsék, és ne a széthúzást táplálják.
                                                                                                     

2015. október 16., péntek

Hogyan kell olvasnunk a Szentírást?

A Szentírást a Szentlélek segítségével és az Egyház Tanítóhivatalának vezetésével kell olvasni és értelmezni, három feltétel betartásával:
➞ 1. figyelni kell az egész Szentírás egységére és tartalmára
➞ 2. összhangban kell lenni az Egyház élő hagyományával
➞ 3. tekintetbe kell venni a hit analógiáját, azaz a hitigazságok egymás közti összefüggéseit.

(A katolikus Egyház Katekizmusának Kompendiuma)2015. október 15., csütörtök

hagyományos római rítusú Szentmise - 2015 október 18

2015/10/18-án, 15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6),ismételten lesz hagyományos római rítusú szentmise P. Alácsi Ervin János celebrálásában.
A szentmisék egyenlőre további hirdetésig csendes misék lesznek, énekes asszisztencia nélkül.
Várjuk a kedves híveket!2015. október 7., szerda

A szegények hercege

Dr. Batthyány-Strattmann László (1870–1931) korának különös alakja volt: hercegi rangúként polgári foglalkozást választott. Diplomás orvosként, klinikai sebészeti gyakorlata közben kórházépítésbe kezdett. 1902-ben Köpcsényben nyitotta meg Magyarország első korszerűen felszerelt huszonnégy ágyas vidéki kórházát, amelynek hamarosan akkora lett a forgalma, hogy a MÁV különvonatot indított a kis nyugat-magyarországi faluba. Receptjeit, a felírt szemüveget a gyógyszerészek és a látszerészek ingyen beváltották, hiszen László doktor minden hónap végén egy összegben rendezte a számlát. Vagyonának nagy részét a szegények gyógyítására áldozta.
Címerének jelmondata: Hűséggel és szeretettel. A trianoni békediktátum következtében Köpcsényt Ausztriához csatolták (mai neve Kittsee), a szegények orvosa ekkor körmendi kastélyába költözött népes családjával. Mivel birtokainak nagy része a határokon túl rekedt, kórházépítésbe már nem kezdhetett, így kastélyában rendezte be új kórházát a szembetegek számára.
A gyakorlati szemészet művelője volt. Rendkívüli kézügyességének köszönhetően kiváló műtőorvos hírében állt: napi nyolcvan-száz beteget látott el hitvesével, aki egyben az asszisztense is volt. Műtéti technikája elismerést váltott ki szakmai körökben. Általános orvosi érdeklődése az egész tudományágat felölelte, szakmai kapcsolatai révén állandóan tudomása volt a szemészet legújabb eredményeiről. Kevés tudományos publikációja jelent meg, de működéséről tudtak az ország határain kívül is. Számos társaság tagjai sorába választotta, de ő ritkán látogatta üléseiket. Minden idejét a gyógyításnak szentelte.
A szegények hercege, dr. Batthyány-Strattmann László világosan látta a vidék köz- és egészségügyi elmaradottságát, ezért karitatív tevékenységével, a maga eszközeivel igyekezett segíteni a rászorulókon.
Feleségével, Coreth Mária Teréziával tizenegy gyermeket neveltek fel szeretetben és mélyen istenhívő szellemben. Szívesen volt gyermekei körében, akik rajongva szerették.
Élete utolsó évtizedeiben naponta elimádkozta Szűz Mária kis zsolozsmáját, családjával együtt szentmisét hallgatott, este rózsafüzért imádkozott. 1916-ban feleségével, Ödön fiával s sógornőjével belépett a ferences harmadrendbe. Operáció előtt és alatt mindig imádkozott, s gondoskodott betegei lelki gondozásáról is.
A szegények orvosa volt: „orvos volt a hercegek között, és herceg az orvosok között”. Sok szenvedés után, hatvanéves korában hunyt el 1931. január 22-én.
Már másfél évtizeddel a halála után elindították boldoggá avatási ügyét, amely a következő évtizedek politikai helyzete miatt hosszú időre megtorpant. A perújrafelvétel és az azt követő eljárás azonban eredményes volt: Batthyány-Strattmann Lászlót 2003. március 23-án II. János Pál pápa boldoggá avatta.
Istenünk, te Boldog Batthyány-Strattmann László hitvallót csodálatos buzgósággal ajándékoztad meg, hogy a szegényeken és a betegeken segítsen, családja iránt pedig a hűséget és a szeretetet gyakorolja. Az ő közbenjárására add, hogy szükséget szenvedő testvéreinknek mi is segítségére legyünk, és életünk folyamán minden körülmények között állhatatosan szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.


2015. október 6., kedd

Aradi Vértanúk Emléknapja

A Szent György Vértanú Kulturális Közhasznú Alapítvány
tisztelettel emlékezik meg az aradi mártírokról,akiknek névsora a teljesség igénye nélkül az alábbiakban olvasható:

Aulich Lajos †
Damjanich János †
Dessewffy Arisztid †
Kazinczy Lajos (Ő a 15.aradi vértanú,Kazinczy Ferenc fia) †
Kiss Ernő †
Knezich Károly †
Lahner György †
Lázár Vilmos †
Gróf Leiningen-Westerburg Károly †
Lenkey János (Ő lett volna a 17.-ik,de őt az osztrákok azért nem végezték ki,mert megőrült a börtönben és iszonyatos körülmények között halt meg) †
Ludwig Hauk (Ő a 16.aradi vértanú,sajnos ismert kép nem maradt fenn róla.) †
Nagysándor József †
Ormai(Auffenberg) Norbert (Haynau először őt akasztatta fel 1849. augusztus 22-én,tehát Ő az első aradi vértanú!) †
Poeltenberg Ernő †
Schweidel József †
Török Ignác †
Gróf Vécsey Károly †


Requiescant in pace! - Nyugodjanak Békében!