2015. október 18., vasárnap

Tridenti misét mutattak be a Szent Péter-bazilikában

Az olasz hívek 63 százaléka szívesen részt venne régi rítusú misén egy felmérés szerint. Októberben egy, a Summorum Pontifocum motu proprio végrehajtását vizsgáló konferencia keretében Raymond L. Burke érsek, az Apostoli Szignatúra prefektusa mutatott be „tridenti” misét a Szent Péter-bazilika oldalkápolnájában. Antonio Cañizares Llovera bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa pedig november elsején mutat majd be régi rítusú szentmisét.
Liturgikus konferenciát tartottak október 16. és 18. között a római főegyházmegye kisszemináriumában, a Casa Bonus Pastorban XVI. Benedek pápa Summorum Pontificum motu propriojának végrehajtásáról. A konferenciát a Giovani e Tradizione nevű laikus és az Amicizia Sacerdotale Summorum Pontificum nevű klerikus társaság szervezte.
Érdekesség, hogy a konferencia keretei között október 18-án Raymond L. Burke érsek, az Apostoli Szignatúra prefektusa (a régi rítus szerinti) főpapi missa sollemnist mutatott be a Szent Péter-bazilika oldalkápolnájában. Itt jelen volt Juan Miguel Ferrer Grenesche, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció altitkára is. Ehhez kapcsolódó bejelentés továbbá, hogy a nemzetközi Mária Rádiók hálózatának anyaintézménye, az olasz Radio Maria advent első vasárnapján 10.30-kor régi rítusú szentmisét sugároz.
Emellett a római rítus rendkívüli („tridenti”) formájában pontifikál ünnepélyes főpapi szentmisét Antonio Cañizares Llovera bíboros, az Istentiszteleti és Szentségi Fegyelmi Kongregáció prefektusa november elsején a SS. Trinità dei Pellegrini-templomban, majd 2010. január hetedikén a lateráni bazilikában, a pápa „plébániáján”. Az utóbbi szentmise egy, a papság évéhez kapcsolódó, szintén a Casa Pastor Bonusban tartott nemzetközi konferencia keretei közé illeszkedik, amelyen számos liturgikus témájú előadás is elhangzik. Cañizares bíboros egyébként nem először mutat be régi rítusú szentmisét a lateráni bazilikában: már 2009. április 21-én is celebrált ilyen szertartást.
Egy nemrég készült olasz felmérés szerint, amelyet az Avvenire, az olasz püspöki kar lapja is ismertetett, a gyakorló olasz katolikusok 63 százaléka legalább havonta egyszer szívesen venne részt régi rítusú szentmisén – az összes katolikus között ez az arány 33 százalék. A gyakorló katolikusok 40 százaléka viszont ennél is gyakrabban, heti rendszerességgel választaná e formát.
Egy 2008-as francia felmérés szerint a régi rítusú misék tartását saját plébániáján a megkérdezettek válaszai alapján az összes katolikus 31 százaléka támogatná. A megkérdezettek három, a gyakorlóknak pedig 19 százaléka felelte azt, hogy ha lenne rá lehetősége, hetente venne részt régi rítusú szentmisén.
Amerikában a Center for Applied Research in the Apostolate (Georgetown University) 2008 februárjában végzett hasonló közvéleménykutatást. Ott a megkérdezettek negyede támogatta a hagyományos liturgia bemutatását. A régi rítust az amerikai hívek 87 százaléka nem ellenzi, és ennek 29 százalék szívesen venne részt rajta.
A Summorum Pontificumot 2007. július hetedikén tették közzé. Ebben a pápa a latin rítusú katolikus egyház részére szabályozza a Boldog XXIII. János pápa által 1962-ben kiadott misekönyv szerinti liturgiavégzést (a „tridenti misét”), amelyet a II. Vatikáni Zsinatot követő, 1970-es liturgikus reform előtt általánosan használtak a római katolikus egyházban. A dokumentum nagyobb szabadságot adott a tridenti liturgia 1962-es formájának a végzéséhez: azt nem köti püspöki engedélyhez. Ugyanakkor felhívja püspökök és a papok figyelmét, hogy miközben élnek a tágabb lehetőségekkel, nagyon ügyeljenek arra, hogy valóban a liturgikus élet gazdagodását segítsék, és ne a széthúzást táplálják.
                                                                                                     

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése