2017. április 24., hétfő

XVI Benedek: Az Egyházat felforgató válság mindenek fölött a liturgia válsága

XVI. Benedek Opera omnia XI. kötetének orosz nyelvű kiadása idén húsvétkor jelent meg (ebben az évben a Húsvét Keleten és Nyugaton azonos napra esett) XVI. Benedek pápát pedig a projekt kezdetén 2015-ben az előszó megírására is megkérték.
A Corriere della Sera közölte az orosz kiadás előszavának olasz változatát, amit most magyarul közlünk.
  XVI Benedek
[Corriere della Sera, 2017 április 15]
Nihil Operi Dei praeponatur – “Semmit sem tegyenek az Isten tisztelete elé.” Ezekkel a szavakkal rendelte el Szt. Benedek Regulájában (43,3) az istentisztelet abszolút elsőbbségét a monasztikus élet minden más feladatával szemben. Ez még a monasztikus élet során sem volt nyilvánvaló, hiszen a szerzetesek számára a földművelés és a tudományos munka is lényeges feladat volt.
A mezőgazdaságban, de a kézműves iparban és a oktatásügyben is felmerülhetnek alkalmi sürgős feladatok, amelyek fontosabbnak tűnhetnek a liturgiánál. Ezzel szembesülve Benedek elsőbbséget ad a liturgiának, amivel egyértelműen kihangsúlyozza magának Istennek elsőbbségét életünkben. “Az Isteni Officium órájában, amint meghallják a jelet, engedjék el azt, ami a kezükben van és a legnagyobb sietséggel igyekezzenek.” (43, 1)
A mai emberek lelkiismeretében Isten dolgai, köztük a liturgia is egyáltalán nem tűnik sürgősnek. Bármi más lehet sürgős. De Isten dolgai soha nem látszanak sürgősnek. Persze, joggal mondhatjuk, hogy a monasztikus élet nyilvánvalóan valamelyest különbözik a világi emberek életétől és ez kétségtelenül jogos. Mindazonáltal Isten elsőbbsége, amelyről megfeledkeztünk, mindenki számára érvényes. Ha Isten már nem fontos, akkor megváltoztak a kritériumok annak meghatározásához, hogy mi a fontos. Amikor az ember félretolja Istent, saját magát aláveti olyan kényszereknek, amik anyagi erők rabjává teszik őt és amelyek ezért ellentétesek méltóságával.
A II Vatikáni zsinatot követő években ismételten tudatosult bennem Isten és az isteni liturgia prioritása. A liturgikus reform félreértelmezése, amely széles körben elterjedt a katolikus egyházban azt eredményezte, hogy egyre inkább előtérbe helyezték a tanítás szempontját valamint az egyéni aktivitást és kreativitást. Az emberi tevékenység majdnem odáig vezetett, hogy megfeledkeztek Isten jelenlétéről. Ebben a helyzetben egyre világosabbá vált, hogy az Egyház létének alapja a liturgia, a liturgia helyes ünneplése és hogy az Egyház veszélybe kerül, amikor Isten elsőbbsége már nem jelenik meg a liturgiában és így az életben sem. Az Egyházat felforgató válság legmélyebb oka az Isten elsőbbségének eltűnése a liturgiából. Mindez arra vezetett engem, hogy a korábbinál még szélesebb körben a liturgia témájának szenteljem magam, mert megértettem, hogy a liturgia igazi megújulása az Egyház megújulásának alapvető feltétele. Az Opera omnia 11. kötetében összegyűjtött tanulmányok ezen a meggyőződésen alapulnak. Ám végső soron a keleti és nyugati liturgia lényege, minden különbségük ellenére azonos. Ezért remélem, hogy ez a könyv az orosz keresztényeknek is segíthet, hogy új és jobb módon megértsék azt a nagy ajándékot, ami a szent liturgiában adatott nekünk.
Vatikán Város, Szt. Benedek ünnepén
2015. július 11.

Megjegyzés: Az orosz kötet, a Moszkvai Pátriárkátus Pravmir hírportálja szerint 2017 végén vagy 2018 elején kellene, hogy megjelenjen, a Vatikáni Kiadó (Libreria Editrice Vaticana-LEV) és a Moszkvai Pátriárkátus Kiadója (Издательство Московской Патриархии) közös vállalkozásának részeként, amihez hozzátartozik a Pátriárka könyveinek olasz nyelvű kiadása is a LEV által.

Forrás: juventutem.hu

A bácsalmási Nepomuki Szent János-szobor

Húsvétvasárnap Bácsalmáson tartózkodtam és kilátogattam a Kossuth-parkba.
A mintegy négyhektáros, bekerített park – amelynek bejáratánál tábla figyelmezteti a látogatót arra, hogy védett területen jár – Bácsalmás központjában található. Beléptünkkor azonnal szemünkbe ötlik a csatornával határolt gyep szegélyében álló kocsányos tölgyek csoportja, mely a park egyik legfőbb értéke. Magasságuk, hatalmas lombkoronájuk alapján a fák igencsak korosnak tekinthetőek.
A park említést érdemlő fásszárúfajai közé tartozik még a hegyi, mezei és korai juhar, a keleti platán, a vadgesztenye és a tiszafa. A csatornát szegélyező kőrisek és füzek sok madárfaj számára biztosítanak élőhelyet. A park élővilágának kutatásával a Bácsalmási Természetvédelmi Egyesület foglalkozik, munkájuk eredményeit a terület jellemző növény- és állatfajait bemutató tábla ismerteti.
A gazdag rovarvilágot olyan fajok képviselik, mint a kis és a védett nagy hőscincér, az ormányos virágbogár, a golyógubacsdarázs és a védett kardoslepke, védett madárfajaink közül a jégmadár, a kuvik, a zöld küllő és a nagy fakopáncs előfordulása egyaránt bizonyított. A szabadon látogatható park fennmaradása a város és a helyi természetvédelmi egyesület gondos munkájának köszönhető.
Ami miatt mégis kilátogattam erre az "édeni" helyre, az a 2016. május 28-án Bábel Balázs Kalocsa-Kecskemét Egyházmegye érseke által felavatott és felszentelt, restaurált Nepomuki Szent János-szobor. A restaurálást Kosik Márk Titusz V. éves szobrász-restaurátor végezte.
Köztudomású hogy
Nepomuki Szent Jánost a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok és halászok védőszentjeként, a gyónási titok mártírjaként tartják számon ,Közép-Európa legismertebb szentjei közé tartozik. Számtalan helyen hidak és folyóvizek mentén láthatjuk alakját, sok helyen mutatóujját ajkára téve, mintegy csendre intve magát és másokat.
Kívánom hogy ez a szobor legyen a település védelmére hosszú időn keresztül!

 Jól látszik, milyen volt a szobor a restaurálás előtt és után.

†Hagyományos római rítusú Szentmise - 2017 Április 30†

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. Várjuk a kedves Híveket!

2017. április 18., kedd

Nepomuki Szent János szobor avatása Algyőn

Lassan feledésbe merül, hogy Algyő egykor halászfalu volt, pedig erre az 1950-es évekig még egy Nepomuki Szent János szobor is emlékeztetett a töltésen, tekintetével a Tisza algyői szakaszát őrizte. A szobor visszaállítását határozta el az ALTE, a nagyközség életében egyedülálló módon gyűjtést is hirdetett az egyesület, hogy részben a helybéliek összefogásával emeljék újra a szobrot.
A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok és halászok védőszentjeként, a gyónási titok mártírjaként tartják számon Nepomuki Szent Jánost, aki Közép-Európa legismertebb szentjei közé tartozik. Számtalan helyen hidak és folyóvizek mentén láthatjuk alakját, sok helyen mutatóujját ajkára téve, mintegy csendre intve magát és másokat. Algyőn a múlt század elején emeltek szobrot a szentnek, néhány száz méterre a templomtól a töltés tetején, ám ma csak a talapzata áll. „Az algyői szobrot az ötvenes években vandálok zúzták össze, és maradványait a Tiszába hajigálták” – írja ifj. Lele József a Nepomuki Szent János szobrok Szeged környékén című művében, vagyis több mint hat évtizede nem őrködik a Tisza fölött,egészen mostanáig.....😇


Amerikai püspök "nyelvre és térdelve" áldozásra kéri az egyházmegye híveit

Robert Morlino, az Egyesült Államokban található Wisconsin Madison egyházmegyéjének püspöke arra kérte az egyházmegye összes hívét, hogy idén őszig mindannyian térjenek át az Oltáriszentség nyelvre és térdelés közbeni fogadására. A püspök reménye szerint ezzel növekedni fog a hívekben a "hódolat" Krisztus Valódi Jelenléte iránt az Eucharisztiában.
Morlino püspök minderre az április 11-ei krizmaszentelési szentmise homíliájában kérte a híveket. "Azt kérem, hogy együtt induljunk el az Oltáriszentség fogadása közbeni nagyobb hódolat felé. Azt kérem, hogy merjük mindannyian nyelvre és térdelve fogadni az Oltáriszentséget." - fogalmazott szentbeszéde végén a püspök.
"Kétségtelen, hogy az Oltáriszentséget nyelvre fogadni hódolatteljesebb. És nem tud lezser gesztussá válni. Azt kérem, hogy most ősztől a diákjainkat is az Oltáriszentség nyelvre fogadására tanítsuk." - tette hozzá a püspök.
Az 1960-es évekig a katolikusok térdelve és nyelvre fogadták az Oltáriszentséget. Az Oltáriszentség kézbe fogadása egy nyílt engedetlenségi mozgalomként indult, Hollandiából. A kézbe áldozás visszaélésszerű elterjedése nyomán végül VI. Pál pápa, óvatosságra intve és szigorú feltételek mellett, jóváhagyta, hogy a püspökök külön engedélyt adjanak az egyházmegyéjük területén a kézbe áldozásra, egy az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáción keresztül kiadott 1969-es levelében.
Madison püspökének lépését Brent King, az egyházmegye kommunikációs igazgatója úgy kommentálta, hogy az Oltáriszentség hagyományos módon (térdelve és nyelvre) történő fogadása növeli a hódolatot a test leeresztésének külső gesztusán keresztül, ami az Isten előtti személyes alázat belső érzésévé alakul. Ahogy Szent Pál írja a filippi híveknek - idézi King -: "Jézus nevére hajoljon meg minden térd" [Fil 2,10].
King elmondta, hogy "ha térdelünk, hódolatot fejezünk ki aziránt, amit valóban hiszünk is: hogy Krisztus teste, vére, lelke, és istensége jelen van a szentostyában." Ugyanakkor hozzátette: senki olyantól nem fogják megtagadni az Oltáriszentséget, aki továbbra is a kézbe áldozás mellett dönt.
Homíliájában Morlino püspök Robert Sarah bíborosnak, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusának március 31-ei beszédére hivatkozott, amiben a prefektus - XVI. Benedek pápával egyetértve - "a hit súlyos válságáról" beszélt, mint ami nagymértékben a liturgia válságával függ össze (a prefektus bíboros teljes beszédének magyar fordítását a Juventutem Magyarország tette közzé).
Morlino püspök szerint miközben a katolikus egyház egyre többet foglalkozik a legkülönfélébb társadalmi kérdésekkel, aközben kudarcot vall az élő hit átadásában a következő nemzedékeknek. Mint mondta, erre rávilágít az a tény, hogy ma már a katolikusoknak csak kevesebb, mint negyede (Magyarországon egytizede) jelenik meg egyáltalán szentmisén.
Sarah bíboroshoz hasonlóan Morlino püspök is panaszkodott a liturgiában megjelent "tevékenységkényszer" miatt, amiben immár mindenki úgy érzi, hogy valamit muszáj tevékenyen művelnie a szentmise alatt. A püspök szerint a II. Vatikáni Zsinat "actuosa participatio" felhívása a hívek felé a liturgiában való "valódi részvételre" és nem pedig "aktív részvételre" felhívást jelent.
A püspök szerint fontosabb, hogy a szentmise résztvevői mély szemlélődést végezzenek arról, ami a szentmisében történik, vagyis arról, hogy Isten testben, vérben, lélekben és istenségében valóban megjelenik. Ennek fel kellene kavarnia a szentmisén résztvevők lelkét, csodálattal és csodálkozással kellene eltöltenie őket; ehelyett a hívek túlságosan elfoglalják magukat a szentmisén ahhoz, hogy erre figyeljenek - tette hozzá.
Amikor tavaly Sarah bíboros - a Vatikán liberális köreiben aggodalmat keltő módon - arra kérte a papságot, hogy az adventi időszakban végezzék a szentmisét 'ad orientem', azaz a liturgikus kelet felé forduló módon, Morlino egyike volt az Egyház első olyan püspökeinek, akik a kérést maguk is teljesítették.
Mindezt megelőzően Morlino arra is felszólította az egyházmegyéje plébániáit, hogy a tabernákulumokat minden templomban középre, a szentély középpontjába helyezzék vissza.
Morlino püspök 2003-ban kerül a madisoni egyházmegye élére. Közvetlenül őt megelőzően az egyházmegyét még a liberalizmus fellegváraként emlegették, politikai és vallási értelemben egyaránt. Morlino érkezésekor az egyházmegyében már mindössze csak hat szeminarista készült papságra. Morlino püspöksége alatt, 2015-re ez a szám meghatszorozódott. Innovációk helyett mindössze annyi kellett hozzá, hogy az egyházmegyének végre olyan püspöke legyen, aki komolyan veszi a katolikus hitet.

Írta: Katolikus Válasz

2017. április 12., szerda

Szent Ágoston vallomásai

„Fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.” (Sanctus Augustinus, Confessiones, 1.1.)
„Magadnak teremtettél minket, Uram, és nyugtalan a mi szívünk, amíg meg nem nyugszik Tebenned.” (Szent Ágoston, Vallomások, 1. 1.)

2017. április 11., kedd

Leó-ima Szent Mihály főangyalhoz - ha nem is közkívánatra, de a "közönségszolgálat" jegyében


"Ez a bejegyzés bizonyos értelemben "riposzt", na nem visszavágás, vagy csattanós viszontválasz értelemben (ahogy normális esetben használjuk), hanem úgy, mint "re-post", azaz új közreadása - ha tetszik: update-je - egy régi blog-bejegyzésnek. Még 2007. szeptember 26-án közreadtam a http://strigonium.blogspot.hu-n egy írást a szeptember 29-i Szent Mihály ünnepre, melyben szót ejtettem XIII. Leó pápa félelmetes látomásáról, melynek eredményeképpen az angyali seregek fejedelmét megszólító ún. Leó-ima született. Íme a régi bejegyzés releváns részlete:

"Az imádság eredetével kapcsolatban valójában nincsenek tökéletesen megbízható források, és a bizonytalanságot tovább növeli a tény, hogy idővel sok mende-monda alakult ki, járt szájról-szájra. Erről az Ephemerides Liturgicae római folyóirat egy hosszabb cikket közölt 1955-ben (V. LXIX, 54-60. old). A cikk 9-es számú lábjegyzete utal egy bizonyos Domenico Pechenino atya tanúságtételére, ami eredetileg a La Settimana del Clero egy 1947-es cikkében látott napvilágot. Pechenino atya XIII. Leó pontifikátusa alatt a pápa közvetlen munkatársaként dolgozott a Vatikánban.

«Nem igazán emlékszem a pontos évszámra. Egy reggel a nagy pápa, XIII. Leó szokása szerint miséje befejeztével hálaadásként részt vett egy másik mise bemutatásán. Hirtelen azt vettük észre, hogy a pápa fölemelte fejét, és tekintete összpontosult valamire a celebráns feje fölött. Mozdulatlanul, pislogás nélkül bámult valamit. Arckifejezése borzalomról és félelemről árulkodott, és hirtelen elsápadt. Valami szokatlan és komoly dolog történt vele. Végül, magához térve, finoman, de határozottan jelt adott, majd fölállt. Saját irodája felé vette az utat, kísérete pedig izgatottan és aggódva követte, suttogván: ’Szentatyám, nem érzi jól magát? Szüksége van valamire?’ Erre azt válaszolta: ’Nem, Semmire.’ Körülbelül fél óra elteltével magához kérette a Szent Rítus Kongregáció titkárát, akinek kezébe nyomott egy papirost, és utasította, hogy azt nyomtassák ki és küldjék el a világon minden ordináriusnak. Mi volt azon a papíron? Az az ima, amit minden olvasott mise után recitálunk a hívekkel.»

Bár ennél többet megbízható forrásból nem tudhatunk meg, idővel elterjedt az a híresztelés, hogy a pápának látomása volt, amelyben az Isten átengedte a sátánnak a XX. századot, hogy próbára tegye az Egyházat. Bár az Egyház XX. (és XXI.) századi történelme és az ima szövege (a hosszabb változatban) ezt alátámasztani látszik, XIII. Leó látomásának ezen értelmezése az marad, ami: szóbeszéd, amit megnyugtatóan igazolni nem lehet.

Azt mindenesetre kevesen tudják, hogy a rövid Szent Mihály imán túl, amit olvasott misék után volt szokásban elimádkozni, XIII. Leó egyúttal megfogalmazott egy új exorcizmust is, amit beillesztett a Római Rituálé imái közé. A pápa nyomatékosan kérte a püspököket és papokat, hogy gyakran végezzék el ezt az exorcizmust egyházmegyéjükben és plébániáikon, amint azt maga is tette akár napjában többször is."

Eddig a régi bejegyzés. Most egy régi adósságot kívánok azzal törleszteni, hogy az eleddig magyar nyelven el nem érhető exorcizmus szövegét saját fordításban közreadom. Teszem ezt elsősorban azért, mert az exorcizmus negyedik bekezdésében - a Szent Péter széke helyén fölállított utálatosság trónusáról - különös és szívfájdító aktualitást vélhetünk fölfedezni. A eredeti latint most nem közlöm, hiszen az a 2007-es bejegyzésben már teljes terjedelmében olvasható

(ITT)."

Exorcizmus a sátán és pártütő angyalai ellen

Mennyei seregek legdicsőségesebb fejedelme, Szent Mihály főangyal: védelmezz minket a küzdelemben és tusakodásban, melyet a fejedelemségekkel és hatalmasságokkal szemben, e világban a földi sötétség vezérei, a mennyekben a gonosz szellemek ellen vívunk. Jöjj segítségére az embereknek, akiket Isten halhatatlannak teremtett, és saját képének hasonlatosságára alkotott, és nagy áron váltott meg az ördög zsarnoksága alól.

Vívd meg az Úr harcát ma a szent angyalok seregével együtt, amint megütköztél a gőg fejedelmével, Luciferrel és pártütő angyalaival: és nem diadalmaskodhattak, sem helyük nem volt többé az égben. És levetteték ama nagy sárkány, a régi kígyó, ki ördögnek hívatik és Sátánnak, aki elcsábítja az egész világot; és a földre vetteték, és vele együtt az ő angyalai.

Lám, az ősi ellenség és az emberek gyilkosa dühöngve fölkelt. A fény angyalának képét öltve, a gonosz lelkek teljes hadával szerte körüljár, és rátámad a földre, hogy kitörölje róla Istennek és az ő Fölkentjének nevét, az örök dicsőség koszorújára rendelt lelkeket őrjöngve tegye áldozatává, és taszítsa örök pusztulásba. E gonosztevő sárkány álnokságának mérgét mint valami tisztátalan folyamot árasztja az eszüket vesztett és romlott szívű emberekre, a hazugság, kegyetlenség és káromlás lelkét, és a fényűzésnek, minden véteknek és hamisságnak halálos leheletét.

Az Egyházat, a szeplőtelen Bárány jegyesét a fortélyos ellenség betöltötte keserűségekkel és megrészegítette ürömmel; szentségtörő kezeit vetette minden kívánatos dolgaira. Ahol Szent Péter széke és az igazság katedrája a népek világosságára alapíttatott, oda helyezték utálatosságuk és kegyetlenségük trónusát, hogy megvervén a pásztort szétszélesszék a nyájat.

Segítsd tehát, győzhetetlen herceg, Isten népét a rá törő lelki álnokságokkal szemben, és vezesd diadalra. Téged tisztel őrizőjeként és pártfogójaként a szent Egyház, benned dicsekszik mint védelmezőjében a föld és a pokol istentelen hatalmai ellen, terád bízta az Úr a megváltott lelkeket, hogy bevezesd őket a mennyei boldogságba. Könyörögj a békesség Istenéhez, hogy vesse a Sátánt lábaink alá, hogy ne tarthassa többé fogságban az embereket és ne árthasson az Egyháznak. Ajánld föl imáinkat a Fölséges Isten színe előtt, hogy elénk siessen az Úrnak irgalmassága; és ragadd meg a sárkányt, a régi kígyót, aki az ördög és a Sátán, és megkötözve taszítsd őt a mélységbe, hogy ne hitegesse többé a népeket. Ámen.

Azért a te védelmedben és oltalmadban bizakodva, a mi szent szolgálatunknak hatalma által (ha laikus, vagy az exorcisták rendjét még föl nem vett klerikus mondja, akkor: az Anyaszentegyház szent hatalma által) az ellenséges ördögi cselvetéseket Jézus Krisztusnak, Istenünknek és Urunknak nevébe vetett hittel és bizalommal kezdjük elűzni.

V. Íme, az Úrnak keresztje, meneküljetek, ellenséges erők.
R. Győz az oroszlán Júda törzséből, Dávidnak gyökere.

V. Legyen a te irgalmasságod, Uram, mirajtunk.
R. Amint tebenned bízunk.

V. Uram, hallgasd meg az én könyörgésemet.
R. És az én kiáltásom jusson eléd.

(Ha legalább diákonus, hozzáteszi)

V. Az Úr legyen veletek!
R. És a te lelkeddel!

Könyörögjünk!

Istenünk, és a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Atyja:  segítségül hívjuk a te szent nevedet, és könyörögve kérjük kegyelmedet, hogy a Szeplőtelen, mindenkor Szűz, Istenszülő Máriának, Szent Mihály főangyalnak, Szent Józsefnek, ugyanazon Szent Szűz Jegyesének, Szent Péter és Pál apostoloknak és minden szenteknek közbenjárása által méltóztassál nekünk megadni a segítséget a Sátán és minden más tisztátalan lélek ellen, akik körüljárnak a világban az emberi nem ártalmára és a lelkek elvesztésére. Ugyanazon Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Forrás: Dr. Alácsi Ervin János tábori lelkész

Az „Úr-angyala”


 Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát s ez méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy…
És az Ige testté lőn, s miköztünk lakozék. Üdvözlégy…
Imádkozzál érettünk, Isten szent szülője.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk, Uram, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik angyali üzenet által szent Fiadnak, Krisztusnak megtestesülését megismertük, kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe jussunk, ugyanazon Krisztus a mi urunk által. Amen.
(Bangha Béla SJ: Imakönyv a művelt katholikus közönség számára. Budapest, 1920. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 25-26. old.)

2017. április 10., hétfő

†Hagyományos római rítusú Szentmise - 2017 Április 16†

15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban (Szeged, Munkácsy u. 6) ,hagyományos római rítusú szentmise lesz P. Alácsi Ervin János celebrálásában. Várjuk a kedves Híveket!

2017. április 6., csütörtök

10 dolog a gyónásról, amit mindenkinek tudnia kéne

Megdöbbentő, hogy milyen kevés katolikus él a gyónás szentségével – vajon miért? Talán azért veszett ki a szokás, mert korábbi generációknak kötelezővé tették gyerekként a hétről-hétre való gyónást anélkül, hogy elmagyarázták volna a gyógyító erőt, ami benne rejlik. Ők aztán felnőttként abbahagyták a szentség gyakorlását, és gyermekeiket sem buzdították. Az erőltetés helyett sokkal fontosabb lenne érteni, és szívből megszeretni az Istennel való kiengesztelődésnek ezt a gyönyörű formáját.
                                                                                 ✟
1) A gyónási titok abszolút. A pap nem csak mással nem oszthatja meg a gyónási titkaidat, hanem veled sem beszélhet róla a gyónáson kívül (ha csak te magad nem hozod fel gyónáson kívül is). A pap arról sem beszélhet, hogy ki volt gyónni és ki nem. Szülők, ne kérdezgessétek a paptól, hogy a fiacskátok mikor volt utoljára gyónni, vagy volt-e egyáltalán! Nem fogja elárulni.
                                                                                 ✞
2) A feloldozás objektív. Amikor a pap kiejti a feloldozás szavait, a bűneid meg vannak bocsátva.
Ez egy tény és ez nem múlik az érzéseiden – hogy megbocsátva érzed-e őket, vagy sem. Ha maradnak bűntudatos vagy szégyenkezős érzések, ezekről is beszélhetsz a papoddal. Én mindig azt javasolom, hogy a mise felajánlási részében ajánljuk fel a rossz érzéseinket Istennek, és kérjük, hogy vegye őket el tőlünk. Isten segíteni fog az érzések feldolgozásában, ám önmagában az a tudat is, hogy a feloldozás objektíven rendezi az ügyeinket Istennel, felszabadító. 
                                                                                 ✝
3) Jézus bocsát meg neked a papon keresztül. Az Egyház Jézus teste, és ebből következik, hogy az Egyház Jézus tevékenységét folytatja. Ő megbocsátotta a bűnöket és hatalmat adott az apostolainak, hogy ugyanígy tegyenek az ő nevében. A pap a szentelésekor kapja meg ezt a hatalmat az apostolok utódain, a püspökökön keresztül. Amikor a pap feloldoz, Jézusnak ezzel a kétezer éves ajándékával él, amelyet az Egyháznak adott. Élj vele te is, fogadd el a bűnbocsánat ajándékát!
                                                                                 ♱
4) A jó lelkiismeretvizsgálat követelmény. A jó gyónáshoz jó lelkiismeretvizsgálaton keresztül vezet az út. Emlékezz, hogy nem mindig azok a legsúlyosabb bűnök, amelyeket a legjobban szégyellsz, vagy amelyektől a legjobban tartasz. A bűntudat és a szégyenérzet nem a legjobb tanácsadók a lelkiismeretvizsgálathoz. Használj felnőtteknek szóló lelki tükröt (például ez jó)!
                                                                                 ✟
5) A saját bűneidet gyónd meg, ne másokét. A saját dolgoddal törődj! Nem azért jöttél, hogy a papnak a házastársad bűneiről beszélj… Nem is azért, hogy a saját jóságodról beszámolj… Még csak nem is azért, hogy a bocsánatos bűneidet ecseteld hosszan. Ha ilyenekkel van tele a gyónásod, kérd a papod segítségét, hogy a legközelebbire jobban felkészülhess. Nem fogja visszautasítani a kérésedet!
                                                                                 ✝
6) Imádkozz a gyónásod előtt. Ahogy sorban állsz, kérd a Szentlelket, hogy juttasson eszedbe minden bűnt, amiért még bocsánatot kell kérned. Csodálatos, hogy az Úr miként képes megnyitni az emlékezetet és a felszínre hozni elfelejtett bűnöket, amikkel még el kell számolnod.
                                                                                 ✞
7) A gyónás az emlékeidet is gyógyítja. Ha rossz dolgok történtek a múltadban és sebeket hordozol magadban, nos, mások bűneit nem gyónhatod meg, de a saját reakcióidat azokra igen. Ha valaki megsértett és bűnt követett el ellened, kérhetsz azért bocsánatot, hogy ezt te nem tudod megbocsátani neki. Meggyónhatod a negatív reakcióidat a történtekkel kapcsolatban, és ezzel együtt fel is szabadulhatsz, meg is gyógyulhatsz a fájó emlékekből.
                                                                                 ✠
8) A gyónás egészséges. A hitüket gyakorló katolikusoknak kevesebb szükségük van pszichológusra, kevesebb mentális és érzelmi zavarral küzdenek. Véleményem szerint ez azért lehet, mert a gyónás gyakorlata segít nekünk felelősséget vállalni a rossz dolgokért. A gyónás Jézus Krisztus gyógyító erejét hozza az életünkbe a lehető legegészségesebb, legtermészetesebb módon. A problémák egy része megelőzhető ezáltal, míg a továbbra is beálló bűnök mellékhatásai enyhíthetőek.
                                                                                 ✟
9) A gyónás megerősít afelől, hogy egy erkölcsös univerzumban élünk. A társadalmunkban, ahol mindenki a „maga igazságát” követi, ahol az erkölcsi relativizmus az uralkodó eszme, szükségünk van emlékeztetőkre, hogy a világot Isten teremtette világos szabályokkal együtt, melyek kiteljesedésre és vibráló lelki életre vezetnek bennünket. A gyónás segít az életünket eme elveknek megfelelően berendezni.
                                                                                 ✝  
10) A gyónás az, ahol „a szívedbe fogadod Jézust”. Protestánsok hangoztatják főleg a „Jézussal való személyes kapcsolat” fontosságát. Az, hogy a katolikusok ezzel miért foglalkoznak kevesebbet, számomra is egy fájó kérdés. Ugyanis a gyónás az, ahol kialakítod, megújítod és ápolod a „személyes kapcsolatodat Jézussal”. A gyónás négyszemközti beszélgetés vele. Protestáns imatalálkozókon felszólítják a tagokat, hogy jöjjenek ki, és mondják el a „bűnösök imáját”. Ők ekkor vallják meg a bűneiket, és fogadják a szívükbe Jézust. A katolikusok ezt a gyónásban teszik meg. Gondold végig, hogy ugyanaz a dolog megy végbe emberi oldalról, csak nekünk érvényesen felszentelt pap adja a feloldozást.
                                                                                  ✞
Ha egy protestáns valaha megkérdezi tőled, hogy „téged megváltott-e Jézus” vagy hogy „befogadtad-e Jézust a szívedbe”, mondd azt neki, hogy „naná”! Mondd azt neki, hogy „Megbántad a bűneidet, és elfogadtad Jézus kegyelmét, sőt: a bűneidtől valaki olyan oldozott fel, akit Jézus személyesen jelölt ki, és hatalmazott fel erre a feladatra itt a földön”.
                                                                                   ♰ 
Aztán kérdezd meg barátodat, hogy nem lenne-e jobb, ha ezt mind ő is elmondhatná magáról a jövőben?
(Íródott a Patheos alapján).

Közreadta: katolikusvalasz.blog.hu

2017. április 4., kedd

Bátran egyél az Élet fájáról!

"Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazulás ajándékában részesültek." /Róm 5, 17/

Mindannyian ismerjük a bűnbeesés esetét Mózes első könyvének harmadik fejezetéből.

Isten fát állított a kert közepére, a Jó és a Gonosz tudásának a fáját, melyről megparancsolta, az emberpárnak, hogy ne egyenek arról; mert amely napon esznek, meghalnak.
A "ne egyél arról" parancsot sátán ravaszul megkérdőjelezte az embernél: "Csakugyan azt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek?" /1 Móz 3, 2/
Azonban nemcsak a "csakugyan-nal" vitte kételkedésbe Évát, megkérdőjelezve a Teremtő szavait; hanem az Isten teljes gondoskodásáról való hitet is megbillentette az emberben, amikor hozzá tette, hogy a "kertnek egy fájáról se egyetek? " 
Ezzel még jobban el tudta érni ravaszságával azt, hogy  célratörő módon, az asszonyt gondolataiban a tiltott fára fókuszáltassa. Éva, mint egy verset mondta fel Isten szavait, és a kígyó átlátott ezen a sebezhető felszínességen, tovább szőtte a szálakat. 

S hogyan folytatta? Erőteljes tagadásban jelentette ki, hogy "Bizony nem haltok meg;" . /1Móz 3, 4/
S hogy még hatásosabb tudjon lenni, felpozicionálta az embert Isten mellé, "olyanok lesztek, mint az Isten; jónak és gonosznak tudói." /1Móz, 3, 5/ 
A halálról fogalma sem volt még az embernek, de Isten dicsőségét látva, valószínűleg vágyott arra, hogy a Teremtőhöz hasonló legyen.
Sátán mindig saját romlottságából építkezik, amikor támadás alá vesz téged. Megkeresi a vágyott dolgot az életedben, lehet az bármi, és levetíti előtted a lehetőségeket.

Hogyan is maradhatnál ki a moziból, mikor Isten Fiát is ugyanezzel az  ősrégi módszerrel kísértette?

Azonban hála Istennek, hogy gondoskodott a bűnbeesés fája helyett, a szabadulás fájáról! A Halál fája helyett az Élet fájáról! 
A Halál fája kedves volt a szemnek. Ott ékeskedett az Éden közepén. Ott, ahol Isten járt-kelt az Ő jelenlétében.
Krisztus keresztje Jeruzsálem városán kívül, a kopár Golgotán, a vesztőhelyen magasodott. Kirekesztve állt, kirekesztve az Örökkévaló jelenlétéből. Az emberek szemeinek nem volt kívánatos az a Gyümölcs, mely függött rajta:
" ... nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk Őreá, de nem volt ábrázata kívánatos!/Ézsa 53, 2/

Lásd meg Isten csodálatos megoldását, az Édenkerti veszteség visszaállítására! 
A megoldás már a bűnbeesés előtt megvolt Isten tervében. Két fát emel ki az Ige a sok fa közül, mely a kert közepén állt: a Jó és Gonosz tudásának a fáját, azaz a Halál fáját és az Élet fáját. Ez egy előkép. Isten már az Édenben oda helyezte, oda ültette a Jó és Gonosz tudásának fája mellé az Élet fáját!  
Ez a fa a Kereszt! 
Jézus, a Gyümölcs, egyszer, s mindenkorra visszavásárolta vérével az embert sátán karmaiból!
Addig a napig a halál uralkodott az emberen, de ma Krisztus győzelme által MI uralkodunk az életben! 
Az embert a halál fája mezítelenné tette, elvette Isten dicsőségét egész lényéről, de Jézus Krisztusban, a Királyok Királyában dicsőséggel ruházta fel. Jézus csúfsága lett a Te ékességed! Az Ő halálával, nemcsak az örök élet részesévé lettél, hanem felemelt Magához, hogy együtt uralkodj Ővele. Bővölködve a kegyelemben, és a megigazulás ajándékában! /Róm 5, 17/
Ilyen a tökéletes Isteni helyreállítás, testvérem! 
Isten már az Édenben oda helyezte, oda ültette a Jó és Gonosz tudásának fája mellé az Élet fáját!  

Isten nem tart vissza semmit Tőled!
Ne kételkedj, ha suttog a gonosz, nincs többé köze hozzád! Hanem uralkodj Krisztusban, hiszen Isten az Ő Szerelmes Fiában MINDENT neked adott! 
MINDENT....MINDENT! 

Isten áldjon meg!

Forrás: Toth-Szabo Krisztina

2017. április 2., vasárnap

Közlemény!

Kedves Testvérek!

A hétvégi 04.02-i szentmise elmarad!

A következő hagyományos római rítusú szentmise időpontja 2017.04.09.   15:30 perces kezdettel a felsővárosi Szent Miklós minorita templomban(Szeged,Munkácsy u. 6) lesz.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!