2017. április 11., kedd

Az „Úr-angyala”


 Az Úr angyala köszönté Szűz Máriát s ez méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.
Üdvözlégy Mária, malaszttal teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
Íme az Úrnak szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy…
És az Ige testté lőn, s miköztünk lakozék. Üdvözlégy…
Imádkozzál érettünk, Isten szent szülője.
Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk. Kérünk, Uram, öntsd lelkünkbe szent malasztodat, hogy akik angyali üzenet által szent Fiadnak, Krisztusnak megtestesülését megismertük, kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe jussunk, ugyanazon Krisztus a mi urunk által. Amen.
(Bangha Béla SJ: Imakönyv a művelt katholikus közönség számára. Budapest, 1920. Athenaeum Irodalmi és Nyomdai Rt. 25-26. old.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése