2017. április 18., kedd

Amerikai püspök "nyelvre és térdelve" áldozásra kéri az egyházmegye híveit

Robert Morlino, az Egyesült Államokban található Wisconsin Madison egyházmegyéjének püspöke arra kérte az egyházmegye összes hívét, hogy idén őszig mindannyian térjenek át az Oltáriszentség nyelvre és térdelés közbeni fogadására. A püspök reménye szerint ezzel növekedni fog a hívekben a "hódolat" Krisztus Valódi Jelenléte iránt az Eucharisztiában.
Morlino püspök minderre az április 11-ei krizmaszentelési szentmise homíliájában kérte a híveket. "Azt kérem, hogy együtt induljunk el az Oltáriszentség fogadása közbeni nagyobb hódolat felé. Azt kérem, hogy merjük mindannyian nyelvre és térdelve fogadni az Oltáriszentséget." - fogalmazott szentbeszéde végén a püspök.
"Kétségtelen, hogy az Oltáriszentséget nyelvre fogadni hódolatteljesebb. És nem tud lezser gesztussá válni. Azt kérem, hogy most ősztől a diákjainkat is az Oltáriszentség nyelvre fogadására tanítsuk." - tette hozzá a püspök.
Az 1960-es évekig a katolikusok térdelve és nyelvre fogadták az Oltáriszentséget. Az Oltáriszentség kézbe fogadása egy nyílt engedetlenségi mozgalomként indult, Hollandiából. A kézbe áldozás visszaélésszerű elterjedése nyomán végül VI. Pál pápa, óvatosságra intve és szigorú feltételek mellett, jóváhagyta, hogy a püspökök külön engedélyt adjanak az egyházmegyéjük területén a kézbe áldozásra, egy az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáción keresztül kiadott 1969-es levelében.
Madison püspökének lépését Brent King, az egyházmegye kommunikációs igazgatója úgy kommentálta, hogy az Oltáriszentség hagyományos módon (térdelve és nyelvre) történő fogadása növeli a hódolatot a test leeresztésének külső gesztusán keresztül, ami az Isten előtti személyes alázat belső érzésévé alakul. Ahogy Szent Pál írja a filippi híveknek - idézi King -: "Jézus nevére hajoljon meg minden térd" [Fil 2,10].
King elmondta, hogy "ha térdelünk, hódolatot fejezünk ki aziránt, amit valóban hiszünk is: hogy Krisztus teste, vére, lelke, és istensége jelen van a szentostyában." Ugyanakkor hozzátette: senki olyantól nem fogják megtagadni az Oltáriszentséget, aki továbbra is a kézbe áldozás mellett dönt.
Homíliájában Morlino püspök Robert Sarah bíborosnak, az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció prefektusának március 31-ei beszédére hivatkozott, amiben a prefektus - XVI. Benedek pápával egyetértve - "a hit súlyos válságáról" beszélt, mint ami nagymértékben a liturgia válságával függ össze (a prefektus bíboros teljes beszédének magyar fordítását a Juventutem Magyarország tette közzé).
Morlino püspök szerint miközben a katolikus egyház egyre többet foglalkozik a legkülönfélébb társadalmi kérdésekkel, aközben kudarcot vall az élő hit átadásában a következő nemzedékeknek. Mint mondta, erre rávilágít az a tény, hogy ma már a katolikusoknak csak kevesebb, mint negyede (Magyarországon egytizede) jelenik meg egyáltalán szentmisén.
Sarah bíboroshoz hasonlóan Morlino püspök is panaszkodott a liturgiában megjelent "tevékenységkényszer" miatt, amiben immár mindenki úgy érzi, hogy valamit muszáj tevékenyen művelnie a szentmise alatt. A püspök szerint a II. Vatikáni Zsinat "actuosa participatio" felhívása a hívek felé a liturgiában való "valódi részvételre" és nem pedig "aktív részvételre" felhívást jelent.
A püspök szerint fontosabb, hogy a szentmise résztvevői mély szemlélődést végezzenek arról, ami a szentmisében történik, vagyis arról, hogy Isten testben, vérben, lélekben és istenségében valóban megjelenik. Ennek fel kellene kavarnia a szentmisén résztvevők lelkét, csodálattal és csodálkozással kellene eltöltenie őket; ehelyett a hívek túlságosan elfoglalják magukat a szentmisén ahhoz, hogy erre figyeljenek - tette hozzá.
Amikor tavaly Sarah bíboros - a Vatikán liberális köreiben aggodalmat keltő módon - arra kérte a papságot, hogy az adventi időszakban végezzék a szentmisét 'ad orientem', azaz a liturgikus kelet felé forduló módon, Morlino egyike volt az Egyház első olyan püspökeinek, akik a kérést maguk is teljesítették.
Mindezt megelőzően Morlino arra is felszólította az egyházmegyéje plébániáit, hogy a tabernákulumokat minden templomban középre, a szentély középpontjába helyezzék vissza.
Morlino püspök 2003-ban kerül a madisoni egyházmegye élére. Közvetlenül őt megelőzően az egyházmegyét még a liberalizmus fellegváraként emlegették, politikai és vallási értelemben egyaránt. Morlino érkezésekor az egyházmegyében már mindössze csak hat szeminarista készült papságra. Morlino püspöksége alatt, 2015-re ez a szám meghatszorozódott. Innovációk helyett mindössze annyi kellett hozzá, hogy az egyházmegyének végre olyan püspöke legyen, aki komolyan veszi a katolikus hitet.

Írta: Katolikus Válasz

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése