2018. május 12., szombat

Az utolsó magyar hercegprímás halála

1975. május 6-án, Bécsben hunyt el Magyarország utolsó hercegprímása, Mindszenty József esztergomi érsek, bíboros, a Rákosi-korszak egyik leismertebb politikai elítéltje.
Mindszentyt ellenséges magatartásáért a nyilasok 1944. november 26-án elfogták, Sopronkőhidán majd Sopron városában tartották fogva hazaárulás vádjával. A püspök a nyilasok kiüldözése után, 1945 áprilisában térhetett vissza székhelyére, és miután Serédi Jusztinián esztergomi érsek cukorbetegségben elhunyt, XII. Pius pápa Mindszenty Józsefet nevezte ki őt érsekké, október 7-én iktatva be tisztségébe az új prímást. Hogy Mindszenty tisztségét megerősítse a kommunista nyomás alá kerülő országban, a pápa választottját 1946 februárjában bíborossá kreálta. Az új érsek a kormányzati szándék ellenére a keresztény-konzervatív szellemben kívánta folytatni munkáját, 1947-ben részt vett az ottawai nemzetközi katolikus kongresszuson, Magyarországon pedig meghirdette a Boldogasszony Évét. 1947. augusztus 20-án tartott körmenetén mintegy félmillió fő vett részt, aktivitásával aztán kivívta a kommunista párt ellenszenvét, és hamarosan egy újabb diktatórikus rendszer börtönében találta magát. Mindszentyt a kommunista hatóságok hazaárulás és valutaüzérkedés vádjával vették őrizetbe 1948. december 26-án és az Államvédelmi Osztály hírhedt főhadiszállására, az Andrássy út 60. alá hurcolták. Az eljárás során a püspököt kínvallatásnak vetették alá, pszichotróp szerek segítségével beismertették vele, hogy árulást követett el a háború utáni magyar kormányok ellen, részt vett a harmadik világháború kirobbantását előkészítő összeesküvésben, továbbá, hogy szerepet játszott a Szent Korona nyugatra menekítésében, azzal a céllal, hogy Habsburg Ottót koronázza meg. A nyilvánvalóan hamis vádakra épülő kirakatper felháborította az egész keresztény világot, XII. Pius kiátkozta a perben közreműködőket, de így sem tudta megakadályozni, hogy Mindszentyt 1949 februárjában életfogytiglani börtönre ítéljék, amit 1955-ben baranyai majd nógrádi házi őrizettel váltottak fel. Miután 1956. október 23-án kitört Magyarországon a forradalom, a hercegprímást Pálinkás-Pallavicini őrgróf kiszabadította és Budapestre vitte. Miután Mindszenty betöltötte 75. életévét (1974-ben), VI. Pál teljesítette a kommunista kormányzatnak tett ígéretét és lemondatta – nyugdíjazta – a prímást, de jelzésértékű, hogy annak haláláig nem nevezett ki új érseket. Mindszenty bíboros, aki a diktatórikus rezsimek elleni küzdelmével, szenvedéseivel és kitartásával nem csak Magyarország, de az egész világ tiszteletét és megbecsülését elnyerte, utazásaiban kimerülve, több betegségtől egyszerre gyötörten 1975. május 6-án hunyt el az Irgalmasok Kórházában, Bécsben. Mindszenty, az utolsó hercegprímás halála után Lékai László kinevezése véget vetett a katolikus egyház és a Kádár-rendszer küzdelmének. A Magyar Katolikus Egyház 1989-ben kezdeményezte Mindszenty boldoggá avatási eljárásának megkezdését, 1991-ben pedig hazaszállították földi maradványait és Esztergomban helyezték őt végső nyugalomra.


Forrás: Magyar Fórum

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése