2017. június 11., vasárnap

János apostolnak közönséges második levele

1A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, a kiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, a ki megismerte az igazságot. 2Az igazságért, a mely megmarad bennünk, és velünk lesz mindörökké: 3Kegyelem, irgalom, békesség legyen veletek az Atya Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól az Atyának Fiától igazsággal és szeretettel. 4Felettébb örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, a kik igazságban járnak, a mint parancsolatot vettünk az Atyától. 5És most kérlek téged, Asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék néked, hanem, a melyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást! 6És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, a mint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. 7Mert sok hitető jött e világra, a kik nem vallják a Jézust testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az antikrisztus. 8Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, a mit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. 9A ki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. A ki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. 10Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek; 11Mert a ki köszönti azt, részes annak gonosz cselekedeteiben. 12Sok írni valóm volna néktek, de nem akartam papirossal és tintával, hanem reménylem, hogy elmegyek hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. 13Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei. Ámen.

János második levele az egyike a hét azon katolikus levélnek, amelyet a Bibliában kanonizáltak. Nem egy meghatározott egyházközösségnek szól, azonban valamely közösség „Úrnője és gyermekei”.

A szerző a bevezetésben csak „öreg”-nek nevezi magát. A János első levele témában és stílusban hasonlóságot mutat János apostol stílusával. Ez a levél viszont nem olyan szenvedélyes, és a Bibliában található legrövidebb írás. A szerzőségben nem volt egyértelmű álláspont, ezért Órigenésznek, Szent Jeromosnak, Kaiszareiai Euszebiosznak van némi nehézségei a levéllel kapcsolatban. Az bizonyosnak vehető, hogy a „jánosi iskolából” való.

A levél szerkezete

  • Bevezetés - 1.-3.
  • A szeretet parancsa - 4.- 6.
  • Óvás a tévtanítóktól - 7.-11.
  • Befejezés - 12.-13.

Tartalma


  • Egy egyházközség ki van téve hamis tanítók működéseinek. A szeretet parancsáról ír, melyről tudja hogy nem először hall az Úrnő. Örömét fejezi ki, hogy talált a gyermekei közt, aki az Atyától kapott parancsok szerint igazságban él.
  • A főrészben megtudjuk a levél célját, óva int a csalóktól akik tagadják, hogy Jézus testben jött volna el. Ezután figyelmezteti a közösséget, hogy ne veszítsék el amit egyszer már megszereztek. Mert ha kitartanak az Atyát és a Fiút is magáénak tekinthetik. Aki nem ezekkel a tanítással megy hozzájuk ne is köszönjenek neki, mert ha igen úgy az részese a gonosz tetteiben.
  • Befejezésben személyes találkozót ígér, evvel magyarázza rövidségét. Záró mondatban átadja a címzett nővérének gyermekeinek üdvözletét.
  • Fontos szempont még a megértésben, hogy a megszólított asszony, "Úrnő" jelképes kijelentés. A Bibliában visszatérően az egyház szimbóluma. A tiszta asszony a hűséges egyház, a parázna asszony az Urához, Jézus Krisztushoz hűtlen egyház, gyülekezet jelképe. Az idősödő apostol szeretetteljes óvással fordul a hívő néphez, hogy "tartsa meg, ami nála van", és őrizze a nyáj aklának ajtaját a "rablóktól és béresektől".

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése