2018. március 20., kedd

1+1%


Az idei évben is lehetőség van arra, hogy a személyi jövedelemadónk 1 plusz 1 %-áról rendelkezzünk. Ezzel úgy tudunk segíteni az általunk támogatni kívánt alapítványnak, illetve Egyházunknak, hogy az nekünk külön semmibe sem kerül.
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011

Hitünk és küldetésünk miatt mi elsősorban az Introibo Alapítványt ajánlanánk kedves híveink figyelmébe a másik 1% felajánlását illetően ,de egyenlőre nem kaptunk választ arra a kérdésünkre hogy fogad(hat)-e egyáltalán az Alapítvány ezt a formájú felajánlást.

Azért engedjék meg hogy bemutassam Önöknek röviden a budapesti 
Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia területén működő, a római rítus rendkívüli formáját kérő közösség alapítványát.

Introibo ad altare Dei,

ad Deum qui laetificat juventutem meam”/„Menj az oltárhoz,

az öröm az én Istenem "/

Az Alapítvány küldetése és célja:

A Római Katolikus Egyház hagyományos zenei és liturgikus formáinak ápolása, fejlesztése, gondozása, különösképpen az ifjúság szellemi nevelése által.

Az Alapítvány céljaihoz illeszkedő, kifejtendő tevékenységek:
  • Pályázatok kiírása;Ösztöndíjak nyújtása;
  • Társadalomtudományi kutatások személyi és dolog költségeinek fedezése;
  • Eseti támogatás;
  • Természetbeni juttatás nyújtása;
  • Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység.


Az alapítvány bankszámlaszáma:

Introibo Alapítvány11600006-00000000-76146073

IBAN: HU55116000060000000076146073Erste Bank
Hű az Isten, ki elhívott titeket az ő Fiával,
a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.”
(1Kor. 1,9.)

A felajánlásokat hálásan köszönjük!Templomséta a Szegedi Tourisma szervezésében


Egy „ökumenikus” templomsétára hívjuk Önöket, amelynek során négy vallással ismerkedünk meg úgy, hogy nem csak kívülről, hanem belülről is megcsodálunk egy katolikus, egy evangélikus, egy református és egy görög katolikus templomot. Miközben az épületekről mesélünk, igyekszünk a különböző vallások kialakulásának történetét, a liturgikus szokásokat és sajátosságokat és természetesen ezek szegedi vonatkozásait is megismertetni Önökkel. A másfél órás séta során, sorra vesszük a kevésbé közismert szegedi templomokat és egy igazi „vándortemplomnál”, a Lechner téren fejezzük be utunkat.

Találkozási hely: Novotel Hotel bejárata Március 25 15.00 óra
Részvételi díj: 1200 Ft/fő

2018. március 11., vasárnap

SZENTEK – VELÜNK – Alázatos ,,hal testvérek”

Szent Antal a halaknak prédikál
– Aki így ismeri a Szentírást, és ilyen folyékonyan beszél latinul, mint te, nem töltheti az életét
— Minden munkával dicsőíthetjük Istent – válaszolta.
— Az igaz, de így tudásodat csak elpazarlod. Mennyi jót tudnál tenni, ha a hitetleneknek prédikálnál.
krumplihámozással – mondták rendtársai, mikor kiderült, Antal milyen szépen bánik a szavakkal.


— Lehet, hogy igazatok van, én mégis remélem, hogy elöljáróim itt hagynak, ebben a kedves remeteségben.
Reménye alaptalannak bizonyult. A kigyulladt fényt nem lehet sötétbe rejteni. A szavaitól elbűvölt elöljárói még mindig csodálatos beszédkészségéről társalogtak. Úgy látták jónak, ha megbízzák a prédikálással. — Vonzza a tömegeket — mondogatták. — Hangja a szívbe hatol: senki sem tud neki ellenállni. — Hogyhogy eddig nem vettük észre bölcsességét? — Az életszentség tekintetében azonban még kiválóbb. Páter Grácián végtelenül boldog volt, hogy Isten sugallatára testvérei közé vette ezt a rendkívüli embert. — Világossá vált előttem, hogy nem hagyhatjuk Montepaolóban — jelentette ki —, még ha sajnálom is, hogy ki kell szakítanunk szeretett magányából. — Kevés az olyan ember, mint Antal testvér. A világ teli van eretnekkel. Vajon ki lenne nála alkalmasabb megtérítésükre? — Úgy van…
Nehéz idők járták. Az emberek minden alkalmat megragadtak, hogy gyűlöletet szítsanak. Az eretnekek a maguk módján hittek Istenben, de helytelenül magyarázták a Szentírást, és kihasználva az emberek tudatlanságát, tévtanaikkal áltatták őket. Antal testvér fejet hajtott elöljáróinak parancsa előtt, vállalta a prédikálást. Nem akart szembeszállni az Úr akaratával.
— Sokan keresik a hitet, de a kétely tévútra viszi még a tanultakat is — mondták neki. — Az emberek szeretetre vágynak, de a gyűlölet megbénítja szívüket. Nagy szükség van a megértésre, az emberek mégis vadul harcolnak egymás ellen, hogy minél nagyobb vagyonra tegyenek szert. Sokat kell dolgoznod, hogy Isten országa elterjedjen.
– Megteszek minden tőlem telhetőt — ígérte Antal testvér. — De ha a nagy szónokok nem tudták kiirtani a tévtanokat, hogyan gondolják, hogy ez nekem sikerülni fog? Nem érek én semmit, és senki sem ismer. Az Úr azonban, ha akarja, segít nekem.
Erős hittel azonnal útnak indult. Prédikált a kastélyokban, a városokban és a falvakban, de az eretnekek nem akarták hallgatni. Különösen népes volt az eretnekek tábora Riminiben. Antal testvér türelmesen igyekezett őket megnyerni az igaz hitnek, de nem tudta megtörni kemény szívüket. A jószándékúak, akik követték, fájlalták, hogy nem tudnak neki segíteni. Ilyen helyzetben mindenki kedvét veszítené, de Krisztus vitéze nem. Antal testvér egy napon, Isten sugallatára, a tengerpartnak vette az irányt. Néhány hűséges követője és egy kis csoport kíváncsiskodó vele tartott. A parton magasba emelte kezét, és a kereszt jelét rajzolta meg a levegőben.
— Hal testvéreim — kezdte érces hangon —, az eretnekek nem akarják hallgatni az Úr szavát. Halljátok hát, ti!
A halak, engedelmeskedvén a parancsnak, veresenyezve úsztak feléje nagyságrendben: elöl voltak a kisebbek, mögöttük a nagyobbak. Kidugták szájukat a vízből, és türelmesen várakoztak. Semmit sem törődtek a parton álló csodálkozó tömeggel.
— Hal testvéreim — folytatta Antal testvér, akit egyáltalán nem lepett meg ez a csoda —, legyetek hálásak az Úrnak, hogy megteremtett benneteket. Megáldott titeket a vízzel, ahol élelmet találtok, és ahol biztonságra leltek ti és kicsinyeitek.
A halak figyelmesen hallgatták. Úgy rémlett, mindent megértettek, mert egyszerre csak alázatosan lehajtották fejüket.
— Hal testvéreim — folytatta tovább Antal testvér —, az Úr gondoskodik rólatok. A vízözön idején sok állat kipusztult, ti azonban semmi rosszat sem szenvedtetek. Nektek minden más teremtménynél jobban hálát kell adnotok az Úrnak.
Időközben a parton bámészkodó tömeg még jobban megnövekedett, mert Antal hűséges követői és a kíváncsiskodók jelentették másoknak is, mi történik. Az eretnekek a homokba térdelve sírtak bűneik miatt.
— Hal testvéreim — folytatta tovább Antal testvér, miközben áldásra emelte karját —, távozzatok az Úr nevében. Ti emberek is menjetek haza — fordult a tömeghez. — Isten látta bűnbánó könnyeiteket, és megbocsát nektek, ha nem estek vissza régi bűneitekbe.
A halak fürgén fickándoztak és vidám fecskendezés közben alámerültek, fénylő pikkelyeik csak úgy szikráztak a hullámok taraján. Végül eltűntek, a tenger pedig lecsendesedett…

(A történetet Giannina Facco: Padovai Szent Antal című könyvéből szkenneltük be.)

Forrás: http://ujmisszio.hu

"Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat juventutem meam."

                                                         Áldott vasárnapot kívánunk!


2018. március 2., péntek

RÖVID KERESZTÚT

✍ Virth József, Mór
l. állomás: Pilátus ítélete
- Hiába mosott a kéz, ha piszkos a lelkiismeret.


2. Jézus vállára veszi a keresztet
- Önkéntesen elfogadni a keresztet annyi, mint hűségesnek maradni döntéseinkhez.

3. Jézus először esik el a kereszttel
- Újra felállsz, de nem hogy elfuss a kereszttől, hanem, hogy folytasd az utad.

4. Jézus Édesanyjával találkozik
- Az együttérzés mértéke a szív szeretete.

5. Cirenei Simon segít Jézusnak
- A felebaráti szeretetet az gyakorolja, aki készséges nagylelkűen segítséget nyújtani

6. Veronika kendőt nyújt Jézusnak
- Odanyújtani a kendőt, hogy valaki letörölje az izzadságot annyi, mint a nagy szeretet egy kis jelét adni.

7. Jézus másodszor esik el
- Elesni – emberi dolog. Felállni és tovább menni – még emberibb.

8. Jézus és a síró asszonyok
- Ahhoz, hogy együtt érezz mással fájdalmában, először saját bűneid felett kell sírnod.

9. Jézus harmadszor esik el
- Ha felálltál az elesés után, az azt jelenti, hogy önmagadban legyőzted a világ vonzását.

10. Jézust megfosztják ruháitól
- Csak a kegyelem és tiszta lelkiismeret ruháját tartsd meg mindig, az a legfontosabb.

11. Jézust keresztre feszítik
- A példaadás a legszebb prédikáció. Az önfeláldozásról, a szeretetről is.

12. Jézus meghal a kereszten, a két lator között
- A keresztény ember csak jobb latorral halhat meg, Jézus oldalán.

13. Jézus testét leveszik a keresztről
- „Kitartani mindvégig” azt jelenti: csak akkor jönni le a keresztről, amikor már meghaltál.

14. Jézust eltemetik
- Jézus halála után a sírok többé már nem „örök nyugvóhelyek”.

15. állomás: Jézus feltámad a halálból
- A feltámadás a kereszt-érmének a szebbik, tartósabb oldala.